Äntligen ISK för fondbolag

Jonas Lindmark 2016-06-28 | 22:57
Facebook Twitter LinkedIn

Fondbolag ska ges möjlighet att själva kunna erbjuda sina sparare investeringssparkonto, ISK, föreslår fondutredningen (SOU 2016:45) som överlämnade sina förslag till regeringen i dag. ISK infördes i januari 2012 och ger samma låga schablonskatt som en kapitalförsäkring, men utan behovet att teckna en försäkring med extra avgifter och med lägre kostnad att flytta sparandet.

”Investeringssparkontot är en skattemässigt gynnad sparform som inte har fått tillhandahållas av fondbolag. Det hindrar i praktiken fondbolag från att distribuera sina egna fonder, vilket snedvrider konkurrensen. Att fondutredningen i dag lägger fram ett förslag om att även fondbolag ska kunna erbjuda ISK är därför oerhört välkommet. Nu är det viktigt att genomförandet skyndas på, spararna behöver en bra kon

kurrens på fondmarknaden” säger Fredrik Nordström, VD för Fondbolagens förening.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings