Swedbank höjer risken i sina Transferfonder

Jonas Lindmark 2017-02-01 | 9:52
Facebook Twitter LinkedIn

Högre andel aktier och 5 år högre pensionsålder, vilket båda ger ökad risk, är de största förändringarna när Swedbank ändrar fondbestämmelserna för sina fonder med ordet Transfer i namnet. Dessa fem generationsfonder är tänkta för pensionssparare som är födda på 1950-, 60-, 70-, 80- eller 90-talet. Sammanlagt innehöll de vid årsskiftet 95 miljarder kronor och ett par av dem är bland Sveriges tjugo största fonder.

Andelen aktier höjs både innan och efter den beräknade pensionsåldern. Andelen under den första delen av pensionssparandet höjs från intervallet 38-75 procent till 70-100 procent. Nedtrappningen av aktieandelen sker fortfarande mellan fem år innan och fem år efter att de äldsta som är födda respektive decennium fyller 65 år. Den lägsta andelen aktier var tidigare 0-32

procent men höjs nu till intervallet 20-50 procent. Förändringarna börjar gälla den 4 april 2017.

Läs mer: Swedbank Robur

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings