Vi upplever för närvarande upprepade problem under användarregistrering. Vi uppskattar ditt tålamod medan vi felsöker.

Solidar får varning och sanktionsavgift

Jonas Lindmark 2018-04-18 | 10:14
Facebook Twitter LinkedIn

Allvarliga brister gör att Finansinspektionen ger Solidar Fonder en varning och kräver att Solidar betalar en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor. Motiveringen är enligt pressmeddelandet att Solidar inte hanterat intressekonflikter när fonderna köpte derivatinstrument från bolaget DS Platforms som styrelseledamöter i Solidar hade ekonomiska intressen i, att Solidar inte säkerställde att fondbolaget handlade uteslutande i fondandelsägarnas intressen, samt att Solidar haft brister i rutiner och kontroller för riskbedömning och riskhantering. Solidar har vidtagit åtgärder och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Solidar Fonder har ett 20-tal värdepappersfonder som per 31 mars 2018 innehåller cirka 20 miljarder kronor. Ungefär 15 miljard

er kronor tillhör premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM), som i december 2017 köpstoppade dessa fonder. 68.000 PPM-sparare hade per 31 mars pengar i Solidars svenskregistrerade fonder.

Läs mer: Finansinspektionen

NYCKELORD
PPM
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings