Fondspararna väljer ISK

Jonas Lindmark 2018-08-13 | 9:22
Facebook Twitter LinkedIn

Under första halvåret 2018 har fondspararna totalt sett främst valt att öka sitt sparande i fonder via investeringssparkonto (ISK), visar kvartalsstatistiken från Fondbolagens Förening. Av det totala nettosparandet på 27 miljarder kronor investerades 16 miljarder via ISK. Förklaringen är troligen främst att många lockas av att de extremt låga räntorna gör att schablonskatten är låg, i år bara 0,45 procent av sparkapitalet, vilket gör att fonder med hög avkastning blir extra lönsamma. Dessutom har ISK bara funnits sedan januari 2012 så färre har hunnit spara klart, vilket minskar andelen uttag.

Hushållen nettosparade också 14 miljarder kronor i fonder via fondförsäkring, medan de nettosålde fonder från direktsparandet. Huvudförklaringen till det stora inflödet via fondförsäkring

ar är tvångssparandet till tjänstepensioner, eftersom privata pensionsförsäkringar inte längre är avdragsgilla. Fortsatt stora utflöden netto ur det direktägda fondsparandet beror delvis på att mycket av pengarna sattes in redan för 20-30 år sedan och att fondandelarna tack vare hög avkastning har mångdubblats i värde, så att uttagen blir mycket större räknat i kronor.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings