Dystert 2001 för Stockholmsbörsen

Jonas Lindmark 2001-01-15 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Jag fortsätter att vara skeptisk till Stockholmsbörsen. Problemet är, som jag ser det, att andelen tillväxtaktier (aktier i Ericsson och övriga tillväxtbolag) är större än på de flesta andra börser.

I takt med att allt fler experter anser att en recession (negativ tillväxt under minst två kvartal) nu har börjat i USA, så stärks min tro att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas sämre än världsindex. Visst skedde en kraftig nedvärdering av tillväxtaktier redan i höstas, men fortfarande värderas de ofta högt, både historiskt sett och mätt med olika nyckeltal.

Stockholmsbörsen består, som jag tidigare påpekat, av fyra delar

som prissätts på olika sätt:

Den första delen är Ericsson som, trots en halvering av aktiekursen sedan i mars förra året, står för 24 procent av Generalindex. Aktien värderas fortfarande långt högre än den gjorde innan förlusterna inom mobiltelefontillverkningen började, så jag har svårt att förstå logiken hos de mäklare som påstår att aktien i dag är billig.

Den andra delen är övriga tillväxtbolag, vars aktier precis som Ericsson främst prissätts av Nasdaq i USA. Om det blir en lång lågkonjunktur i USA så är fallhöjden fortfarande stor.

Den tredje delen är den gamla inhemska ekonomin med banker, fastighetsbolag och liknande i spetsen. Dessa aktier hade ett bra år förra året och återhämtade en del av det de tidigare halkat efter. Svenska placerare sätter kurserna och mycket talar för att dessa aktier kommer att fortsätta överträffa Generalindex.

Det som återstår är främst konjunkturkänsliga exportföretag, verkstadsindustri och skog. Många av dessa förlorar om dollarn fortsätter att försvagas och om världsekonomin mattas av. En sämre konjunkturutveckling i USA än de flesta experter hittills räknat med slår förstås mot både deras vinster och aktiekurser.

+ Många spännande små börsbolag

- Känslig för sämre export

- Dollarn faller troligen på sikt

- Fallhöjd kvar för tillväxtaktier

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings