På plus trots dollarnedgång

Stockholmsbörsen steg 12 procent i april och är på plus i år. Nästa avgörande period kommer i juli.

Jonas Lindmark 2003-04-30 | 23:42
Facebook Twitter LinkedIn
Efter fyra månaders nedgång återhämtade sig Stockholmsbörsen kraftigt under april, plus 12 procent. Den uppgången är nästan lika brant som de två bästa månaderna under år 2002 (oktober och november) då Affärsvärldens generalindex steg 13 procent två månader i rad.

Därmed är Stockholmsbörsen på svagt plus sedan årsskiftet, 4 procent upp. Den tydligaste händelsen under april är förstås den snabba och relativt oblodiga erövringen av Bagdad, men minst lika viktigt för aktiekurserna är nog att många av kvartalsrapporterna som offentliggjordes under andra halvan av månaden innehöll lite bättre nyheter än väntat. Ett tydligt exempel är Ericsson, som tillkännagav ett nytt sparprogram och ökad kontroll över kostnaderna.

En viktig faktor som har bromsat kursuppgången räknat i kronor är att dollarkursen har fortsatt att falla, minus 4 procent under april ned till 8,20 kronor. Normalt är det negativt, eftersom exportföretagens intäkter minskar och värdet på liknande aktier i USA blir lägre. Men räknat i dollar har Stockholmsbörsen stigit hela 12 procent hittills i år och är en av de bästa aktiemarknaderna i världen hittills i år. En rimlig tolkning av detta är att allt fler investerare nu hoppas att en global högkonjunktur närmar sig, vilket skulle gynna Stockholmsbörsen mer än många andra aktiemarknader, eftersom här finns många konjunkturkänsliga företag noterade.

Bästa köptillfället förbi

Precis som många gånger tidigare de senaste fem åren tycker jag att svängningarna är orimligt stora. Visst är det bra att kriget i Irak blev några månader kortare än pessimisterna fruktade. Och visst är det positivt att börsföretagen lyckades hyfsat under de föregående tre månaderna. Men det är inte riktigt rimligt att dessa nyheter gör att Stockholmsbörsen stiger 12 procent, motsvarande mer än ett helt års normal avkastning.

Men de stora svängningarna är nog tyvärr något investerarna måste acceptera och försöka dra nytta av, istället för att tro att de har rationella orsaker. För vanliga fondsparare är det bästa sättet att tjäna på svängningarna att försöka avgöra om dagens nivå är över eller under den långsiktiga trenden. Jag håller fast vid den prognos jag gav i början av januari: år 2003 blir bättre än pessimisterna fruktar. Men efter de senaste sju veckornas uppgång är det bästa köptillfället i år rimligen förbi.

Nästa avgörande period tror jag blir halvårsrapporterna i juli (se min krönika "I juli ökar optimismen"). Då skulle de första verkliga tecknen på en uppgång kunna komma, vilket åtminstone borde leda till en upprepning av rallyt under november – då nådde Affärsvärldens generalindex 167, hela 11 procent över dagens nivå.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings