9-månadersrapporter lyfter börsen

Börsföretagens rapporter under oktober var bättre än väntat, vilket hjälpte till att lyfta Stockholm 9 procent. Men 2004 kommer troligen en period av besvikelse.

Jonas Lindmark 2003-11-05 | 16:43
Facebook Twitter LinkedIn
Oktober blev årets näst bästa månad för Stockholmsbörsen, plus 9 procent. Förklaringen är troligen främst att merparten av börsföretagens rapporter för tredje kvartalet var bättre än väntat, samt att det kommit tydligare tecken på en konjunkturuppgång i USA.

Räknat i USA-dollar är svenska aktier nu på den högsta nivån sedan juni 2001. Från bottennoteringen för drygt ett år sedan (9 oktober 2002) hade Affärsvärldens generalindex den sista oktober klättrat hela 78 procent. Tydligt är också att svenska aktier åter nära följer den amerikanska teknikbörsen Nasdaq, som under samma period har stigit 73 procent.

Affärsvärlden tror me

r på USA

En intressant analys i senaste numret av Affärsvärlden ("USA-Sverige 3-1", 45/2003 sidan 64, länk ovan till höger) jämför förutsättningarna att tjäna på Stockholmsbörsen med börserna i New York. Slutsatsen av framtidsutsikterna för fyra faktorer (konjunktur, räntor, dollarkurs och värdering) är att amerikanska aktier har bättre förutsättningar. Det baseras på att konjunkturuppgången ser ut att bli starkare i USA, att räntorna ser ut att hålla sig på en lägre nivå, samt att dollarkursen enligt SEB kommer att fortsätta falla. Enda fördelen för Sverige är en lägre värdering (särskilt om man exkluderar Ericsson).

Det finns kanske argument för att vara mer optimistisk än Affärsvärlden. Det främsta tycker jag är samvariationen mellan de fyra faktorerna, som talar för att SEB har fel. Om konjunkturuppgången blir starkare i USA än i Sverige, så borde det hjälpa till att lyfta dollarkursen. Samma sak med låga räntor i USA, när de till slut höjs så borde det ge en högre dollarkurs. Och många svenska börsbolag tjänar på en starkare dollar.

Samtidigt finns ytterligare en ofta helt avgörande faktor, nämligen investerarnas psykologi. En stor risk att konjunkturuppgången nu helt är inräknad i aktiekurserna och att investerarna framöver kommer att intressera sig mer för stabila aktier. Det talar emot både Nasdaq och Sverige, och gynnar istället de stora börserna i Europa och USA.

Besvikelser nästa år

Nu när oktober är passerad och tredje kvartalets rapporter offentliggjorda, så är år 2003 i stort sett passerat ur informationssynpunkt. Ny information om framtiden kommer inte på allvar förrän i januari, vilket talar för att Generalindex ligger kvar i närheten av dagens nivå resten av året. Men nästa år kommer nog svängningarna tillbaka.

De senaste åren har det kommit stora besvikelser i börsutvecklingen varje år. Tyvärr är risken stor att förväntningarna är för höga även på år 2004, vilket talar för att det kommer en period av besvikelser i mitten av nästa år. Lösningen för försiktiga investerare är att behålla en del av kapitalet i räntefonder eller på bankkonto, och väntar på ett bättre köptillfälle.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings