Sämre startpunkt för 2004

Stockholmsbörsen steg lika mycket som "emerging markets" under år 2003 vilket visar att förväntningarna på vinsttillväxt nu är höga. Risken för negativa överraskningar är stor.

Jonas Lindmark 2004-01-07 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn
Även årets sista månad steg Stockholmsbörsen, vilket är nionde månaden med en uppåtgående trend. Plus 3 procent i december innebär att Affärsvärldens generalindex har stigit 29,7 procent under år 2003. Räknat inklusive börsaktiernas utdelningar (SIX RX) är uppgången 34,1 procent.

För ett år sedan skrev jag marknadskommentaren "Bra startpunkt för 2003" (se länk till höger) och påpekade att börsraset på 12,5 procent under december 2002 gav betydligt större chans att 2003 skulle bli ett bra börsår. Och nästan hälften (48 procent) av den börsuppgång som blev under 2003 är denna återhämtning av nedgången under sista månaden år 2002. Nu är det tyvärr dags att vända på detta resonemang. Börsuppgången under slutet av år 2003 innebär en sämre startpunkt för 2004.

leAD">

Generalindex vilseledande

Räknat i svenska kronor är inte förra årets återhämtning så dramatisk, det är långt kvar innan hela indexraset under år 2002 är återhämtat. Men som jag påpekade i förra månadens kommentar (se "Många dyra börsaktier") ger vanliga Generalindex ett vilseledande perspektiv, vilket har två orsaker. Den första är att det främst var IT-aktier som var uppenbart övervärderade under år 2000 och 2001, men övriga aktier har faktiskt i snitt blivit dyrare sedan dess. Den andra orsaken är att dollarkursen har fallit mycket kraftigt, från 10,67 kronor i slutet av år 2001 till 7,28 vid senaste årsskiftet. Resultatet är att en majoritet bland utländska investerare upplever att svenska kronan har stärkts kraftigt, vilket höjer värdet på svenska aktier. Sett ur amerikanskt perspektiv har Affärsvärldens generalindex stigit 19 procent de senaste två åren.

Sverige tvåa efter Grekland

Rimligen är det förväntningar att en global högkonjunktur är på väg som förklarar att svenska aktier förra året utvecklades betydligt bättre än världsindex. Av de 23 länder som ingår i MSCI:s världsindex var det bara Grekland som hade en bättre börsutveckling än Sverige förra året.

Många experter varnar till och med för att investerarna på Stockholmsbörsen nu räknar med en orimligt stark konjunkturuppgång och att förväntningarna på vinstökningar är för höga, särskilt som den fallande dollarkursen framöver kommer att påverka exportföretagens vinster negativt. Räknat i dollar steg Stockholmsbörsen 57 procent förra året och storbolagen som ingår i MSCI Sweden steg 61 procent.

Samma som tillväxtmarknaderna

Stockholmsbörsens uppgång var intressant nog lite större än hos MSCI Emerging Markets Index, som steg 52 procent räknat i dollar under år 2003. Aktiebörserna i de fyra största länderna bland tillväxtmarknaderna (Brasilien, Indien, Kina och Ryssland) steg mer än Stockholmsbörsen, men det är rimligen samma förväntningar om hög tillväxt i börsföretagens vinster som ligger bakom. Nu krävs därför bättre tider och högre vinster per aktie, annars är svenska aktier alltför dyra. Och risken för negativa överraskningar har förstår ökat, i takt med att optimisterna har blivit allt fler.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings