Börskrasch trolig 2005

Börsraset 2002 är numera bara ett litet hack i uppåtkurvan för de flesta svenska aktier, både småbolag och värdeaktier har stigit 44 procent sedan januari 2002, innan raset började. Det ger stor risk för en nedgång på minst 20 procent det närmaste året.

Jonas Lindmark 2005-01-13 | 17:40
Facebook Twitter LinkedIn
Stockholmsbörsen har under december och början av januari bekräftat att den kraftiga uppgången under november inte var ett tillfälligt ryck. Trots att USA-dollarn har backat ytterligare en bra bit det senaste halvåret har även industri- och råvarubolag samtidigt ökat i värde räknat i kronor. Orimligt?

Samma optimism som januari 2002

Psykologiskt är det rimligt, både december och januari har ofta varit bra månader för Stockholmsbörsen. Min känsla är att januarieffekten till stor del beror på att det nya året då fortfarande helt är prognoser, det finns ingen verklighet att ta hänsyn till ännu och det är därför lättare för

optimisterna att tro på de luftslott som aktieanalytikerna blåser upp.

Uppgången under hösten innebär att Affärsvärldens generalindex nu nästan exakt är tillbaka på nivån i januari 2002. Då för tre år sedan dominerade fortfarande optimismen, generalindex hade stigit 12 procent per år den föregående 5-årsperioden. Men sedan följde en nedgång på 45 procent fram till den 12 mars 2003. Återhämtningen därefter är 75 procent (procent fungerar så) och jag är nog inte ensam om att häpna över att svängningarna har varit så stora. Har det verkliga värdet på börsbolagen verkligen ändrats så kraftigt? Och vilken värdering är egentligen mest rimlig, den pessimistiska för två år sedan eller den optimistiska för tre år sedan?

2/3 mer än dubblat på 3 år

Ericsson är kanske det tydligaste exemplet. Från en aktiekurs kring 35 kronor (justerat för nyemissionen) ned till under 4 kronor och sedan tillbaka till strax över 20 kronor under större delen av förra året. Av Stockholmsbörsens uppgång år 2004 på 17,5 procent beror ganska exakt en tredjedel på att Ericsson steg med 65 procent. Med tanke på att aktiekursen tidigare visat sig vara så totalt fel, varför skulle den plötsligt vara rätt just på dagens nivå?

Dessutom är Ericsson och övriga IT-aktier faktiskt ett undantag, de flesta andra aktier tappade ganska måttligt i värde under nedgången 2002 och de är idag värda betydligt mer än för tre år sedan. Branschindex för finans (28 procent av börsen) industri (21 procent) konsumentvaror (12 procent) och råvaror (6 procent) befinner sig alla klart högre än för tre år sedan. Dessa fyra branscher, som alltså i dag tillsammans svarar för två tredjedelar av börsvärdet, är som jag ser det åter uppenbart optimistiskt värderade.

Visst har vinsterna i många fall stigit, men lägg därtill att dollarkursen har backat från kring 10,50 kronor till strax under 7 kronor de senaste tre åren så blir det uppenbart att optimismen är extrem på Stockholmsbörsen idag. Ur ett dollarperspektiv har flertalet svenska aktier inom de fyra vinnarbranscherna finans, industri, konsumentvaror och råvaror mer än fördubblats i värde de senaste tre åren. MSCI Sweden Small Cap har stigit i snitt 30 procent per år de senaste tre åren. MSCI Sweden Value har samtidigt också stigit nästan 30 procent per år (vilket ger en uppgång sedan januari 2002 på totalt 117 procent).

Lägre dollarkurs borde vara negativt

Räknat i svenska kronor är uppgången ”bara” 13 procent i snitt per år för både svenska småbolag och svenska värdeaktier de senaste tre åren (totalt är uppgången för MSCI Sweden Small Cap och MSCI Sweden Value omräknade i svenska kronor därmed 44 procent de senaste tre åren, med ränta på ränta). Men det är alltså inklusive raset år 2002.

Samtidigt betyder en lägre dollarkurs normalt att svenska aktiekurser borde falla. USA-dollar och valutor knutna till dollarn täcker drygt halva världsekonomin och därmed betyder en lägre dollarkurs att de svenska börsföretagens exportintäkter minskar, värdet på deras tillgångar i dollarländerna minskar, svenska aktier blir dyrare relativt konkurrenter i dessa länder och vår konkurrenskraft minskar.

Börskrasch minst 20 procent

Slutligen innebär Stockholmsbörsen högre risk än de flesta andra etablerade aktiemarknader, det såg vi tydligt under nedgången från mars 2000 och tre år framåt. Därmed tycker jag inte att det är särskilt djärvt att spå att dåliga nyheter snart ger en börskrasch, och att nedgång i Stockholm blir minst 20 procent från dagens nivå. Fler argument för denna prognos finns i veckans krönika ”Varning för börsras under 2005” (länk ovan till höger).

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings