Dollarn förklarar hela börsuppgången

Under maj och juni har dollarkursen stigit från 7:14 till 7:84, en uppgång på 10 procent. Samtidigt har Generalindex också klättrat 10 procent. Räknat i dollar har svenska aktier alltså stått still.

Jonas Lindmark 2005-07-04 | 21:53
Facebook Twitter LinkedIn
Jämförelser av olika aktiebörser kan vara förvirrande. Just nu visar många dagstidningar att amerikanska Nasdaq har backat ungefär 5 procent hittills i år, medan Stockholmsbörsen är upp 12 procent. Samtidigt har de IT-fonder som investerar på Nasdaq utvecklats ungefär lika bra som Sverigefonderna – hur är det möjligt?

Förklaringen är att dessa index räknas i olika valuta: Nasdaq i dollar, svenska index i kronor. Och dollarkursens branta uppgång gör att aktier noterade på Nasdaq har blivit mycket mer värda omräknat i svenska kronor, samtidigt som svenska aktiekurser har blivit lägre ur amerikanskt perspektiv. Dollarkursen har stigit från 6,61 till 7,84 kronor under första halvåret, en uppgång på 19 procent.

Samma risk för förvirring uppstod förra veckan när halvårsskiftet gjorde att de stora morgontidningarna skrev om börsutvecklingen runt om i världen och vilka fonder som är vinnare hittills i år. Journalisterna jämför ofta börsernas utveckling i lokal valuta, medan fondernas avkastning presenterades i svenska kronor.

Samma valuta för alla

Visst kan det vara intressant med börsutvecklingen i lokal valuta i olika länder, särskilt om man vill få en bild av hur de lokala investerarna upplever utvecklingen. Men om man vill jämföra aktiemarknader med varandra och se vilka som har givit högst avkastning, då måste beräkningen göras i samma valuta för alla. Här på Morningstar sker den omräkningen automatiskt, utvecklingen för både fonder och index redovisas i svenska kronor på vår svenska hemsida.

För att förstå om börsbolagens värde allmänt sett har ökat eller minskat är det dock bättre att beräkna utvecklingen i USA-dollar. Förklaringen är amerikanska dollar eller en valuta knuten till dollar är bokföringsvaluta för mer än hälften av världens investerare och mer än hälften av alla börsbolag. Ett dollarperspektiv visar en helt annorlunda utveckling för Stockholmsbörsen än när börserna jämförs i lokal valuta.

Affärsvärldens generalindex har stigit 12 procent under första halvåret, varav 10 procent de senaste två månaderna. Men i dollar är nedgång 6 procent sedan årsskiftet och Stockholmsbörsen har legat kvar oförändrat under maj och juni. Dessutom är Stockholmsbörsen förlorare internationellt sett, MSCI världsindex i dollar har bara backat 2 och av de stora aktiemarknaderna så är det bara Japan och Tyskland som har en lika dålig utveckling, omräknat i dollar.

Egentligen är det inte alls självklart att svenska aktier behöver förlora när kronan minskar i värde. Dels har många svenska börsföretag merparten av både anställda och tillverkning utanför Sverige. Dels får exportföretagen mer betalt utan att kostnaderna ökar. Vissa branscher som främst har intäkter i kronor, till exempel banker och fastighetsbolag, minskar dock i värde. Nettoeffekten av en svagare krona är svår att beräkna exakt, plus att den påverkas av vilka andra valutor stärks mest.

Även svagare mot euron

Det nya som hänt de senaste två veckorna är att kronan även har försvagats mot euron. Under 2003 och 2004 har kronan varit mycket stabil jämfört med resten av EU, eurokursen har legat i ett snävt band kring 9 kronor. Men under midsommarhelgen, tre dagar efter att Riksbanken sänkte reporäntan från 2,0 till 1,5 procent, steg kursen plötsligt till 9,40 och förra veckan fortsatte försvagningen. Inte sedan augusti 2002 har kronan varit så svag mot euron.

Mitt tips är att kronans försvagning är tillfällig. Sverige fortsätter att ha ett mycket stort överskott i bytesbalansen med omvärlden (handeln med varor och tjänster), vilket talar för att kronan på sikt kommer att stärkas. Förra året var överskottet 247 miljarder kronor, drygt 10 procent av BNP. De senaste fem åren har dessutom Sveriges export av varor och tjänster ökat snabbare än importen, vilket hjälpt till att öka överskottet.

USA har samtidigt ett underskott i bytesbalansen på 6 procent av BNP och amerikanernas import är över 50 procent större än deras export. Amerikanerna har slutat spara och resten av världen har i flera år finansierat deras investeringar. Detta är inte långsiktigt hållbart. Under det närmaste året tror jag därför att den svenska kronan kommer att återhämta sig, särskilt mot dollarn. Därmed är det stor risk att den börsuppgång som vi upplevt under första halvåret bara är en tillfälligt glädje, som snart går upp i rök.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings