Snart läge att satsa på IT-fonder

Tre rimliga förklaringar finns till att IT-fonderna har utvecklats dåligt. Men nästa gång aktiekurserna stiger brant blir IT rimligen vinnare.

Jonas Lindmark 2006-06-27 | 18:03
Facebook Twitter LinkedIn
IT-fonderna tillhör förlorarna under vårens börsras, nedgången sedan årsskiftet är i snitt 11 procent, medan genomsnittet för globalfonderna är minus 5 procent. Svenska folkets favoritfond under år 2000, Robur Contura, är nu tillbaka på samma nivå som för tre år sedan, medan aktiefonder som placerar på Stockholmsbörsen – trots de senaste veckornas nedgång – nästan dubblats i värde jämfört med i juni 2003.

Även i ett större och längre perspektiv verkar IT-fonderna fortfarande lida av sviterna av IT-bubblan år 2000. Under de senaste tre årens uppgång har en genomsnittlig globalfond stigit 40 procent, medan IT-fonderna i snitt bara stigit 26 procent (allt i svenska kronor).

Tre förklaringar

En viktig förklaring är att amerikanska aktier dominerar, i genomsnitt har de IT-fonder som säljs i Sverige 69 procent placerade på börserna i New York. Och även breda USA-fonder har haft en dålig utveckling, både de senaste åren och hittills i år (se ”Ökad oro för djup lågkonjunktur i USA”). Globalfonderna innehåller i snitt ”bara” 41 procent amerikanska aktier och har alltså påverkats mindre. Men både Japanfonder och Europafonder har i snitt klättrat drygt 60 procent de senaste tre åren.

En annan viktig förklaring är att IT-fonderna till största delen placerar i extremt stora börsföretag som Cisco, IBM, Intel, Microsoft och Oracle. Under flera år i rad är det istället aktier i små och medelstora börsbolag som haft den bästa utvecklingen. Denna effekt syns tydligt om man granskar vilka IT-fonder som har klarat sig bäst de senaste tre åren, där återfinns enbart fonder som har en inriktning som betyder att de inte investerar i de allra största bolagen.

En tredje förklaring är att värderingen av IT-aktier fortfarande ofta bygger på prognoser om brant stigande vinster under en lång rad år framöver, vilket ger högre risk för besvikelser. Under 2004 och 2005 har branschen, trots högkonjunktur, generellt inte lyckats leva upp till den höga vinsttillväxten under 1990-talet. Överkapacitet har givit prispress och därmed måste ”marknadens” förväntningar på framtiden komma ned innan IT-bolagen kan överraska positivt.

Vändpunkt senare i år

Framtiden kommer troligen att se annorlunda ut. Förr eller senare kommer en revansch för aktiebörserna i New York och då verkar det rimligt att IT-fonderna tar täten. Efter de senaste veckornas nedvärdering är det fullt rimligt att det kommer en vändpunkt senare i år. Ännu tror jag dock att det är för tidigt att satsa på IT-fonder, med tanke på att årets börsnedgång ännu bara har pågått i sju veckor. Historisk sett brukar nedgångar pågå betydligt längre och börsindex brukar också falla djupare innan botten är nådd.

Men om börsnedgången fortsätter under resten av sommaren, så vore det rimligt med en vändning under hösten. Och då finns nog en del av den gamla ”magin” kvar. Under tidigare branta uppgångar på aktiemarknaden har IT-fonderna ofta varit vinnare, även när den längre trenden var nedåtriktad, som 2001 då branta återhämtningar tillfälligt blåste in mer luft i ”IT-bubblan”. Ett tydligt exempel är oktober och november 2001, då aktiemarknaderna snabbt återhämtade sig efter 11 september. Och även under den branta uppgången hösten 2003 var IT-fondernas avkastning högre än snittfonden.

Stora USA-bolag

Ett undantag är förstås uppgången under 2005, då IT-aktierna halkade efter. Men det berodde som sagt till stor del på att stora amerikanska börsföretag var ”ute”, investerarna satsade istället på småbolag och tillväxtmarknader. Hittills i år har dollarkursen försvagats, och flera starka argument talar för att försvagningen fortsätter. Därmed är det rimligt att vi de närmaste åren kan få en upprepning av 1990-talet, då USA-aktier nästan varje år överträffade världsindex. Amerikanska företag är fortfarande ofta störst i sina branscher plus att en svagare dollar påverkar deras vinster positivt på flera sätt. Och detta gäller ofta särskilt tydligt IT-bolagen.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings