Fortsatt stora svängningar

Svenska aktier som köps på dagens nivå kommer rimligen att ge bra avkastning på 3-5 års sikt. Men på vägen dit kommer många stora svängningar.

Jonas Lindmark 2009-01-05 | 15:23
Facebook Twitter LinkedIn
Under årets första börsdag, fredag 2 januari, steg aktierna på Stockholmsbörsen i snitt 5 procent. Lugnet under veckorna kring jul är passerat.

Långt perspektiv viktigt

Men det är viktigt att ha ett längre perspektiv. Jämfört med toppen för snart 18 månader sedan betyder fredagens återhämtning på 5 procent bara att nedgången sedan ”all-time-high” har minskat från 52,7 till 50,4 procent. Fortfarande är drygt hälften av det maximala börsvärdet borta.

Efter den branta nedgången under september och början av oktober har Affärsvärldens Generalindex (som är Sveriges äldsta börsindex) de senast tre månaderna pendlat kr

ing nivån 200. Det är knappt hälften av toppen på 417 som nåddes i juli 2007 – liksom hälften av toppen på IT-bubblan i mars 2000, då Generalindex nätt och jämnt nådde över 400.

Affärsvärldens Generalindex startade redan 1937 men räknades om till nivån 100 per 29 december 1995, så på tretton år har svenska börsaktiers värde i snitt dubblats. Dessutom har aktieägarna varje år fått utdelning, och inräknat dessa nådde Affärsvärldens Generalindex Total Return nivån 281,9 vid slutet av år 2008. Detta ger en genomsnittlig uppgång på 5,5 procent per år för enbart aktiekurserna och 8,3 procent per år inklusive utdelningar, under dessa tretton år.

Dessa avkastningar är fullt rimliga för ett långsiktigt sparande, med tanke på att KPI-inflationen i Sverige har varit väldigt låg under denna period, bara stigit 18 procent (1,3 procent per år). Problemet för svenska aktiesparare är att hela uppgången inträffade i början av perioden – redan i mars 1998 passerade Generalindex nivån 200 första gången.

Fortsatt stora svängningar

Det långa perspektivet är viktigt eftersom det visar att halveringar eller dubbleringar inte räcker för att bevisa om aktier är på väg uppåt eller nedåt i på kort sikt. Däremot är det tveklöst sant att den som köper efter en halvering säkert får en bättre avkastning än den som köpte på toppen, samt att köp som gjorts efter halveringar av Generalindex alltid har lönat sig på fem års sikt.

Visst är osäkerheten om framtiden ovanligt stor och åtminstone under resten av 2009 kommer börsföretagens rapporter att innehålla en lång rad dåliga nyheter. Det ger fortsatt stora svängningar. Men efter börsraset 2008 är dessa dåliga nyheter rimligen till största delen medräknade i dagens aktiekurser.

Bra avkastning på 5 års sikt

Och fem år är lång tid, under de drygt 60 år som gått sedan andra världskrigets slut har den globala ekonomin aldrig drabbats av en så lång lågkonjunktur. Den politiska stimulans som redan beslutats runt om i världen är massiv och det gör att jag känner mig övertygad om att senast år 2013 är den ekonomiska tillväxten globalt sett åter hög.

Svensk ekonomi är dessutom i betydligt bättre skick än flertalet andra stora industriländer, med överskott i både bytesbalans och i statsbudgeten. Våra stora svenska börsföretag är till största delen verksamma i branscher som påverkas kraftigt av konjunkturen, vilket bidragit till att Stockholmsbörsen varit förlorare under nedgångar som 2002 och 2008. Men de har även varit vinnare under början av globala börsuppgångar. Mitt tips är därför att svenska aktier som köps på dagens nivå kommer att ge bra avkastning på 3-5 års sikt.

Fast detta betyder inte att långsiktiga investerare alltid bör äga svenska aktier. Om erfarenheten under de senaste tretton åren upprepas så kommer nästa globala högkonjunktur att ge en brant börsuppgång där Affärsvärldens Generalindex inom ett par år åter når upp i närheten av 400-nivån. Då är det åter dags att prioritera riskspridning.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings