Raset i februari större i dollar

De senaste två veckorna har pessimisterna åter tagit kommandot. Men de dåliga nyheterna är till stor del redan inräknade och på 3-5 års sikt borde Sverigefonder ge bra avkastning.

Jonas Lindmark 2009-02-25 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn
Stockholmsbörsen nådde en topp 9 februari och fram till i går kväll är nedgången sedan dess 11 procent. Dessutom har kronan försvagats kraftigt de senaste två veckorna, dollarn har stigit från 8,07 till 8,86 kronor, vilket betyder en värdeminskning för kronan på 9 procent. Så räknat i dollar är nedgången för MSCI Sweden hela 20 procent sedan 9 februari.

Därmed upprepas det mönster som gällt sedan slutet på oktober. Stockholmsbörsen har pendlat kraftigt kring en platt trend och särskilt räknat i dollar är svängningarna stora. Under dessa fyra månader har MSCI Sweden i dollar tre gånger stigit mellan 24 och 35 procent, samt tre gånger fallit mellan 20 och 29 procent. Den senaste nedgången är alltså den minsta av de tre och dessutom var rasen i både november och januari lite brantare

.

Tydligt är ändå att det finns ett stöd för aktiekurserna på dagens nivå. Det är svårt att säga om det främst är köparna eller säljarna som reagerar när aktieindex når ned till en tredjedel av toppen sommaren 2007. Men vare sig det är säljarna som inte vill ha så dåligt betalt, eller köparna som bestämt sig för att svenska aktier inte kan bli billigare, så är det intressant även för vanliga fondsparare att aktiemarknaden verkar ha bestämt sig för att aktiekurserna inte ska falla mer än så här långt.

Dåliga nyheter redan medräknade

Osäkerheten om framtiden är ovanligt stor, men åtminstone under resten av 2009 kommer börsföretagens rapporter att innehålla en lång rad dåliga nyheter. Det ger rimligen fortsatt stora börssvängningar. Men efter börsraset 2008 är fördelen att dessa dåliga nyheter till största delen redan borde vara inräknade i dagens aktiekurser.

Så jag håller fast vid min prognos att Sverigefonder nu är en bra placering på fem års sikt. Under de drygt 60 år som gått sedan andra världskrigets slut har den globala ekonomin aldrig drabbats av fem år lång lågkonjunktur. Den politiska stimulans som redan beslutats runt om i världen är massiv och det gör att jag känner mig övertygad om att senast år 2013 är den ekonomiska tillväxten globalt sett åter hög.

Vinnare på 3-5 års sikt

Dessutom är svensk ekonomi i betydligt bättre skick än flertalet andra stora industriländer, med överskott i både bytesbalans och i statsbudgeten. Våra stora svenska börsföretag är till största delen verksamma i branscher som påverkas kraftigt av konjunkturen, vilket bidragit till att Stockholmsbörsen varit förlorare under nedgångar som 2002 och 2008. Men de har även varit vinnare under början av globala börsuppgångar. Mitt tips är därför fortsatt att svenska aktier som köps på dagens nivå kommer att ge bra avkastning på 3-5 års sikt.

Långsiktiga investerare ska dock inte alltid ha en hög andel svenska aktier. Om erfarenheten under de senaste tretton åren upprepas så kommer nästa globala högkonjunktur att ge en brant börsuppgång tillbaka till i närheten av tidigare indexrekord (mars 2000 och juli 2007). Då är det åter dags att prioritera riskspridning.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings