Fortsatt revansch för Stockholm

Sverigefonderna var vinnare även under april och därmed bland de bästa hittills 2009. Starka kvartalsrapporter tillsammans med starkare krona hjälper till att förklara den branta återhämtningen. Revanschen fortsätter resten av året.

Jonas Lindmark 2009-05-11 | 11:00
Facebook Twitter LinkedIn
Under mars var det till stor del en svagare dollar som gjorde Stockholmsbörsen till en vinnare jämfört med omvärlden, eftersom uppvärderingen av kronan sänkte värdet på utländska aktier (se ”Revanch för Stockholm”).

Men styrkan i återhämtningen ökade under april och nu är det även andra förklaringar bakom uppgången. Av 188 kategorier fonder som säljs i Sverige så är Sverigefonderna på femte plats under april med en värdeökning på 23 procent, enligt Morningstars fondindex. Allra bäst har utvecklingen hittills 2009 varit i kategorin ”Sverige små/medelstora” som stigit 24 procent, men även vanliga Sverigefonder med fokus på storbolag har stigit 19 procent på fyra månader.

Avgörande styrkor

En betydande förklaringen till att svenska aktier klarat sig så bra hittills under 2009 är rimligen att nedgången under slutet av 2008 blev orimligt stor. Då straffades Stockholmsbörsen nog för att svenska aktier fallit mer än andra under tidigare börsras och för att svenska kronan försvagades så mycket under hösten att det skrämde bort utländska placerare.

Men nu har investerarna hunnit få lite distans till finanskrisen och med tid att sortera argumenten borde det ha blivit tydlig att svensk ekonomi har flera avgörande styrkor (starka statsfinanser, överskott i bytesbalansen, ledande exportföretag som gynnas av en svag krona, mm) som väger tyngre än de problem som finanskrisen medfört (bankernas exponering mot Baltikum, exportberoende, inte med i Euroland). Kvartalsrapporterna med utvecklingen de första tre månaderna 2009 har rimligen också hjälpt till att flytta fokus till det positiva med Sverige.

Kronan har fortsatt att förstärkas. Från botten den 6 mars har riksbankens TCW-index stärkts 12 procent, vilket ger motsvarande värdeökning för utlänningar när svenska aktiekurser räknas om till utländsk valuta. Så sent som i november var kronan lite starkare och kronans behöver stärkas ytterligare 14 procent för att komma tillbaka till nivån för ett år sedan. Förhoppningen att trenden ska fortsätta lockar rimligen utländska placerare till Sverige.

Även börsutvecklingen bör förstås granskas i ett längre perspektiv (något jag skrivit om tidigare, till exempel i ”Överdrifter 2008 rättas till”). Det gäller särskilt de extrema kategorierna vinnare, som Rysslandsfonder och Latinamerika. De förstnämnda har stigit 39 procent under årets första fyra månader, men jämfört med för ett år sedan är raset ändå -54 procent. De sistnämnda har per 30 april lika stor uppgång i procent som nedgången är de senaste tolv månaderna: 29 procent. Och nästan samma symmetri gäller för Sverigefonder: uppgången de första fyra månaderna i år är i snitt 20 procent, medan nedgången det senaste året fortfarande är 22 procent.

Fortsatt bättre än snittet

Jag har varit starkt positiv till Sverigefonder sedan början på december och även om uppgången de senaste fem månaderna är stor räknad i procent, så är värderingen av svenska aktier fortfarande låg i ett längre perspektiv. Sverigefonderna befinner sig som sagt nyss 22 procent lägre än för ett år sedan – och sedan toppen sommaren 2007 är nedgången fortfarande 40 procent.

Därmed finns det gott om utrymme för fortsatt återhämtning och jag tycker det verkar rimligt att Stockholmsbörsen kommer att fortsätta utvecklas bättre än snittet även resten av 2009. När styrkorna i svensk ekonomi bekräftas framöver borde revanschen fortsätta, om inte annat för att många internationella placerare varje höst brukar vilja öka andelen vinnare i sina portföljer.
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings