Även Stockholm lyfts av dollarlån

Risk lockar när börserna stiger. En variant är att låna dollar, växla till andra valutor samt investera i tillväxtländer. Denna ”carry trade” ger dubbel vinst om dollar faller och börsuppgången fortsätter. Men dubbel förlustrisk.

Jonas Lindmark 2009-11-16 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn
Interna
tionella media har de senaste veckorna skrivit mycket om ”dollar carry trade”, en typ av spekulation som blivit vanligare i år. Bakgrunden är att de flesta experter spår en svag ekonomisk utveckling i USA, medan tillväxten blir högre i andra delar av världen. Kombinera detta med extremt låga amerikanska räntor, så lockar det många (både amerikaner och andra) att låna dollar och investera i tillgångar i länder med annan valuta. Både fallande dollarkurs och stigande marknadsvärden ger vinst.

Främst Brasilien

Främst är det marknader som Brasilien och Kina som lockar, eftersom de både har återvänt till hög tillväxt och ha

r stora överskott i bytesbalansen med omvärlden. Hög tillväxt och överskott är båda argument för att valutan kommer att stärkas framöver, plus att hög tillväxt även ökar chansen till stigande marknadsvärden. Tydligast är uppvärderingen av Latinamerika, där MSCI Brazil sedan årsskiftet fram till 13 november har stigit 116 procent räknat i dollar, men bara 60 procent räknat i lokal valuta.

Hittills under 2009 syns ett väldigt tydligt mönster. När dollarn stärks faller samtidigt de flesta aktiemarknader runt om i världen. Och omvänt brukar dollarkursen falla samtidigt som aktiekurserna stiger. Även totalt sett stämmer mönstret väldigt bra: dollarn var som starkast i början av mars, samtidigt som börsindex stod som lägst. Och nu under hösten har den globala aktiemarknaden återhämtat sig brant, samtidigt som dollarn har noterat nya årslägsta.

Förenklat så betyder ökat intresse för risk att dollarn försvagas, medan ökad oro gör att dollarn återhämtar sig.

Även Stockholm

Denna typ av spekulation påverkar även Stockholmsbörsen. MSCI Sweden har i år stigit 60 procent räknat i kronor (och alltså exakt lika mycket som Brasilien, räknat i lokal valuta). Dessutom har även kronan stärkts (fast inte lika mycket som realen), så räknat i dollar har index stigit 71 procent. Uppenbart är att många utländska investerare ser Sverige som en tillväxtmarknad som gynnas mer än de flesta andra länder i Europa av en konjunkturuppgång.

Det senaste halvårets branta återhämtning för tillväxtmarknaderna ger ökad risk för bakslag. Investerare i en ”dollar carry trade” kan förlora dubbelt om dollar återhämtar sig samtidigt som de tillgångar investeraren köpt med lånade dollar faller i värde. Summan av valutaförlust och värdeminskning kan snabbt tvinga spekulanten att backa affären, vilket hjälper till att öka rekylens storlek.

Dollarn är inte långt från de bottenrekord som nåddes förra sommaren och frestelsen att fynda billiga tillgångar i USA har rimligen ökat. Samtidigt är starka valutor på sikt ett problem, både för etablerade ekonomier i Europa och tillväxtländer som Brasilien. Och de börser som har återhämtat sig brantast är nu tillbaka på nivåerna 2007, trots att många problem i den verkliga ekonomin återstår.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings