Dubbelt börsras räknat i dollar

Börsnedgången under maj är till stor del en spegelbild av uppgången under mars. Men ur ett internationellt perspektiv, räknat i dollar, så har Stockholmsbörsen nu rasat mer än 20 procent.

Jonas Lindmark 2010-05-26 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Sverigefonderna såg ut att hämta sig väl efter den branta börsnedgången i början av maj. Men den senaste veckan har nedgången tagit ny fart, samtidigt som USA-dollarn fortsatt brant uppåt.


Den senaste månaden har Sverigefonderna backat 12 procent och MSCI Sweden börsindex har tappat lika mycket (fram till 25 maj). Storbolagens aktiekurser har klarat sig lite bättre, men det är tydligt att den senaste månadens nedgång till stor del är en spegelbild av börsuppgången under mars. Då påpekade jag att det främst var exportföretagen som var vinnare och att deras värdeökning var häpnadsväckande stor (se ”Svårt förklara börsuppgången”, länk till höger). Nu under maj är det samma aktier (Atlas Copco, Sandvik, Scania, Volvo) som har fallit mest.


Det kan verka lättare att förklara nedgången. Oron för att krisen i Grekland ska sprida sig och knäcka euro-samarbetet har fått många i Europa att bli mer försiktiga. Samtidigt har negativa händelser som BP:s oljekatastrof i Mexikanska Golfen och vapenskrammel från Nordkorea gjort riskerna i världsekonomin mer tydliga. Fast ingen av dessa problem är egentligen några nyheter, de var väl kända även för en månad sedan.


Späs på av dollarn


Istället har börsnedgången troligen spätts på av en kraftigt stigande dollar. Den senaste månaden har USA-dollarn stigit med 10 procent mot svenska kronan och nästan lika mycket mot euron. Svagare krona gör att börsnedgången i Stockholm är dubbelt så stor för alla de internationella investerare som har dollar som bokföringsvaluta.


Många kapitalstarka regioner (Kina, Latinamerika, Mellanöstern, Ryssland) har sina valutor knutna till dollarn, så tillsammans är dollarperspektivet dominerande internationellt. Och en gammal tumregel är att börsnedgångar från föregående topp på mer än 20 procent räknas som ett ”börsras” (engelska ”bear market”). När flera börser i Europa, däribland Stockholm, på kort tid har fallit mer än 20 procent från toppen tidigare i år räknat i dollar, så stärker det intrycket att framtidsutsikterna har försämrats drastiskt den senaste månaden. Att verkligheten egentligen inte har ändrat sig alls så mycket räcker inte för att stoppa nedgången, lika lite som en svag koppling till verkligheten hindrade på vägen upp tidigare i år.


Bättre köptillfälle i höst


Därför blir det knappast lugnare framöver, lika lite som det är rimligt att räkna med en rätlinjig utveckling framöver framöver. Stockholmsbörsen rör sig nästan varje dag mer än 1 procent, vilket visar att placerarna är extra nervösa. Då är det även extra svårt att spå utvecklingen på kort sikt, eftersom även små oväntade nyheter kan få kraftigt genomslag.


Fördelen för långsiktiga fondsparare är som vanligt att de inte behöver bry sig om de kortsiktiga svängningarna. Den enda viktiga frågan blir om Sverigefonderna befinner sig på en nivå klart över den långsiktigt rimliga nivån (sälj), eller klart under (köp). Min gissning är att det kommer mer dåliga nyheter under sommaren, som gör att det kommer ett bättre köptillfälle i höst.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings