USA vinnare trots svåra problem

Arbetslösheten är fortsatt hög och flera andra problem i amerikansk ekonomi tar lång tid att lösa. Ändå är USA-fonderna vinnare hittills i år.

Jonas Lindmark 2010-06-09 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

USA-fonderna tillhör vinnarna under de första fem månaderna 2010. Morningstars fondindex visar ett genomsnitt på plus 6 procent för alla typer och småbolagsfonderna har klättrat hela 12 procent. Samtidigt har globalfonderna inte stigit alls och tillväxtmarknadsfonderna bara segat sig upp 3 procent.


Förklaringen verkar vara samma som för den branta återhämtningen för USA-dollarn under våren: När oron ökar på världens finansmarknader, så flyttas kapital till amerikanska värdepapper eftersom dessa ses som tryggare – antingen av investeraren själv eller av andra. Utvecklingen är den omvända mot Stockholmsbörsen och den svenska kronan, som de senaste åren har fallit mer än de flesta andra börser och valutor när oron ökar globalt.


Flera svåra problem


Ändå finns mycket att oroa sig för även i amerikansk ekonomi. Ett tydligt exempel är den fortsatt höga arbetslösheten, som verkar trög att minska. I fredags kom statistiken för maj, som var en besvikelse och bidrog till att börserna i New York backade kraftigt. Under maj tillkom bara 41.000 jobb i den privata sektorn (exklusive jordbruk) och arbetslösheten var i snitt 9,7 procent. Totalt var 15 miljoner människor arbetslösa, men för att hålla jämna steg med befolkningsökningen behöver arbetsmarknaden i USA växa med ungefär 150.000 jobb per månad.


Ett annat område där problemen är fortsatt svårlösta är bostadsmarknaden. Antalet osålda bostäder ligger kvar på en historiskt sett hög nivå och priserna riskerar att fortsätta nedåt. Osäkerheten som detta medför bidrar till att hålla tillbaka den privata konsumtionen. För att kompensera med offentlig efterfrågan har det federala budgetunderskottet blivit rekordstort och framöver behövs åtstramningar för att undvika att statsskulden blir ohanterlig. Ekonomin har även stimulerats med rekordlåga räntor, men förr eller senare kommer stigande inflation. Ekvationen är extra svårlöst, eftersom lagstiftarna i kongressen har väldigt svårt att komma överens om reformer.


Återhämtar sig snabbare


Optimisterna verkar delvis hämta styrka från att USA:s ekonomi efter tidigare globala kriser har återhämtat sig snabbare och starkare än ekonomin i de flesta andra länder. Delvis verkar börsutvecklingen styras av kortsiktiga trender, där förväntningar baserade på historiska mönster blir självuppfyllande.


Dessutom brukar börsföretagens återhämtning ligga långt före sysselsättningen och bostadspriserna (se förra kommentaren ”Vinsterna stiger snabbare än ekonomin”, länk ovan till höger). Och börserna i New York gynnas även av att många världsledande företag är amerikanska, för de största företagen har ofta lättare att utnyttja de möjligheter som en lågkonjunktur ger.


Å andra sidan har eurokrisen gjort det tydligt att ingen egentligen vet ens hur utvecklingen kommer att vara så nära i tiden som i höst. Krisen i Grekland har redan smittat av sig till länder som Spanien och Ungern. Och börsföretagen i USA är inte immuna mot en allmän kris i Europa, särskilt om euron försvagas ytterligare mot dollar och ger försämrad konkurrenskraft.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings