Svagare vinsttillväxt framöver

Sedan botten hösten 2008 har vinstmarginalerna i USA stigit brant, men nu ökar motvinden från investeringar och höga råvarupriser.

Jonas Lindmark 2011-01-25 | 15:09
Facebook Twitter LinkedIn

Sedan årsskiftet har USA-dollarn försvagats mot både euron och svenska kronan. Dagens kurs kring 6,55 kronor är klart under snittet de senaste fem åren, bara under en period från hösten 2007 till sommaren 2008 var dollarn billigare för oss svenskar.


Omvänt betyder det att USA-fonder har tappat sedan årsskiftet, trots att börserna i New York har stigit lite räknat i dollar. Det är förstås en besvikelse för fondspararna i det korta perspektivet, men ger å andra sidan ett köptillfälle för alla svenskar som har långt kvar till pension. Lägre dollarkurs betyder att tillgångar i USA blivit billigare, precis som det blir billigare för o

ss att åka på semester till USA.


Trög återhämtning


Ben Bernanke, chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, varnade i ett tal i kongressen häromveckan att det kommer att ta 4-5 år av skuldsanering innan den ekonomiska tillväxten i USA åter utvecklas normalt. Kanske överdriver han lite för att övertyga investerare om att räntorna kommer att vara låga väldigt länge (vilket skulle ge ökade investeringar), men de flesta experter verkar överens om att obalanserna i världens största ekonomi är fortsatt stora och att omställningen till en sund ekonomi blir trög.


Under år 2011 kommer den finanspolitiska stimulans i form av lägre skatter som röstades igenom i december troligen att ge ett år med bra tillväxt, men sedan hotar en ny svacka under år 2012. Fortsatt låga räntor under 2011 räcker inte fullt ut, för någon gång under året kommer investerarna att börja oroa sig för vad som kommer att hända 2012 när räntorna börjar höjas. Skulle det komma statistik som visar plötsligt ökad inflation, som rapporteras från många andra håll i världen (till exempel Brasilien, Kina och Storbritannien), så tvingas Fed agera.


Arbetslösheten föll något under december, från 9,8 ned till 9,4 procent. Men å ena sidan påpekar experterna att kvaliteten på statistiken är dålig och att den rapporterade arbetslösheten ändå är orimligt hög jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Å andra sidan finns en stor dold arbetslöshet, människor som inte ens försöker hitta ett jobb, så mätt som sysselsättning och antalet nya jobb är återhämtningen i USA fortfarande mycket svag.


Framtiden


Aktiemarknaden lever dock delvis sitt eget liv. Börsföretagen kan även tjäna på dåliga tider, till exempel om de håller ner lönekraven eller om dollarn faller så att exportföretagen får mer betalt. De flesta börsföretag i USA lämnar också kvartalsrapporter som ger en helt annan bild än Ben Bernanke. Under fjärde kvartalet 2010 var vinstmarginalerna fortsatt höga och vinsterna har stigit extremt brant jämfört med för två år sedan. För storbolagen som är med i det populära S&P500-index var vinstökningen under 2010 i snitt hela 54 procent enligt Morgan Stanley. Orsaker var främst minskad personal, minskade investeringar och en försäljningsökning utanför USA på hela 17 procent.


Men under 2011 kommer vinstökningen att bromsas tvärt. Tillväxten i resten av världen blir inte lika stark (stigande valutor och högre räntor i de flesta tillväxtländer), investeringar och anställningar tar fart, räntorna är på väg upp och råvarupriserna har redan stigit kraftigt.


Framöver krävs istället stigande värderingar av aktier i amerikanska storbolag för att USA-fonderna ska fortsätta uppåt. Det kräver i sin tur en mer optimistisk syn på framtiden för världens största ekonomi, även om många multinationella företag säljer globalt. Tyvärr tycker jag att det är svårt att komma på något som skulle överraska rejält positivt, som är hyfsat sannolikt.


Å andra sidan verkar förväntningarna vara högre på börsföretagen i många andra länder, särskilt i tillväxtländer i Asien och Latinamerika. Lägre förväntningar är lättare att överträffa, så det finns hopp för USA-fonderna.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings