USA vårens vinnare

Aktiefonderna faller tillbaka, men är fortfarande på plus sedan årsskiftet. Extremt låga räntor gör att långsiktiga investerare fortsätter att flytta pengar till aktier, särskilt i USA.

Jonas Lindmark 2012-05-16 | 9:05
Facebook Twitter LinkedIn

Världens aktiemarknader nådde en tydlig topp i mitten på mars och under första halvan av maj har nedgången accelererat. Undantaget är främst börserna i New York som har stått emot bra, delvis tack vare en starkare dollar.


Svenska kronan har försvagats under maj, främst mot dollarn men även mot euro. Nedgången är bara några procent, men bidrar till att svenska aktier hamnar bland förlorarna hittills under andra kvartalet. Räknat i dollar steg MSCI Sweden index 15 procent under första kvartalet, men tappade hela den uppgången fram till 14 maj. Omvänt betyder en svagare krona att utländska aktier blir lite mer värda när fondbolagen räknar om deras marknadsvärde till svenska kronor.


USA-fonderna är tydliga vinnare hittills i år och andelen amerikanska aktier i övriga fonder har haft stor betydelse för deras resultat. Därför har IT-fonder och läkemedelsfonder klarat sig extra bra. Förutom att tillväxten ser ut att bli något mindre dålig än i Europa, så har många enskilda företag överraskat positivt. Ett tydligt exempel är Apple, som tack vare fortsatt höga marginaler på telefoner och surfplattor har fått en brant stigande aktiekurs det senaste året och numera är världens största börsföretag.


Orsakerna till att aktiekurserna på kort sikt svänger upp och ned är svåra att avgöra. De allra flesta aktiefonder är fortfarande på plus räknat sedan årsskiftet och med tanke på att uppgången under första kvartalet var ovanligt brant så är det naturligt att många därefter lockas till vinsthemtagning. En del av den senaste tidens nedgång beror rimligen på dåliga nyheter från södra Europa och Kina.


Extremt låga räntor


Marknadsräntorna på värdepapper som anses säkra är fortfarande extremt låga. Amerikanska hårdvarutillverkaren IBM lyckades förra veckan sälja 7-åriga obligationer med en ränta på bara 1,87 procent per år och svenska statens obligationer ger just nu bara 1,46 procent per år. Samtidigt räknar de flesta med att inflationen framöver kommer att stiga, efter den kraftiga ökningen av penningmängden som skett.


I denna miljö är det inte konstigt att många långsiktiga investerare väljer att flytta pengar till aktiemarknaden även om den förväntade avkastningen där är lägre än de historiska genomsnitten. Även om investerarna är skeptiska till att exempelvis Apple kommer att fortsätta öka sina vinster i samma snabba takt, så hoppas de att avkastningen på investerat kapital ska förbli högre än dagens extremt låga obligationsräntor.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings