Vi upplever för närvarande upprepade problem under användarregistrering. Vi uppskattar ditt tålamod medan vi felsöker.

Stabil motvikt till ökad osäkerhet

Problemen fortsätter att vara många och svårlösta i Japan. Men de är åtminstone mer stabila, vilket gör att Tokyobörsen blir en motvikt till den ökade osäkerheten om euron och Kina.

Jonas Lindmark 2012-05-30 | 12:17
Facebook Twitter LinkedIn

Japanfonderna har klarat sig bättre än de flesta andra fonder under de senaste månadernas ökade oro om världsekonomins utveckling, minus 2 procent. Tillväxtmarknadsfonder har i snitt backat 5 procent Sverigefonder minus 6 procent och Euroland minus 5 procent de senaste tre månaderna, fram till 29 maj. Osäkerheten om framtiden har ökat både här för euron och i tillväxtländer som Kina.


Vinnarna finns på andra sidan världshaven i USA. Börserna i New York har gynnats av stigande dollar och ökad optimism om möjligheterna att amerikansk ekonomi återvänder till normal tillväxt. USA-fonderna har stigit 4 procent på tre månader.


Även sett över det senaste året är det tydligt att börsutvecklingen i Tokyo har varit betydligt lugnare och utan den värdeminskning som skett i Europa och på tillväxtmarknaderna. Ändå har japansk ekonomi sina egna problem som är minst lika allvarliga som i Europa.


Permanenta problem


Skillnaden är kanske främst att problemen i Japan är mer permanenta och därmed mindre svåra för aktiemarknaden att förutsäga hur de utvecklas. Japans ekonomi fortsätter att brottas med svag inhemsk efterfrågan, fallande tillgångspriser och politisk förlamning, år efter år. Nytt är effekterna av tsunamin för ett år sedan, främst att stängningen av landets alla kärnkraftverk har gjort Japan mer beroende av importerad energi.


Men det statliga budgetunderskottet, exportindustrins problem med en alltför stark yen, en lång rad premiärministrar som misslyckas med att genomföra de reformer som behövs för att stimulera framtidstro och ekonomisk tillväxt – detta och en ihållande pessimism hänger kvar som en konstant bakgrund för aktiemarknaden i Tokyo. Men de flesta företag fortsätter att tjäna pengar och ofta ökar de andel av tillverkningen i grannländer med lägre kostnader, särskilt i Kina.


Stabilitet ger inte något hopp om snabb värdestegring, men idag när osäkerheten om framtiden är ovanligt stor både i Europa, i USA och på tillväxtmarknaderna är det åtminstone ett sätt att minska risktagandet. Japanfonderna passar därför främst in i fondportföljen som ett sätt att öka chansen att aktier totalt sett ger högre avkastning än räntefonder de närmaste åren.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings