Nyvalet ger svagt hopp inför 2013

Med bara en månads varsel har regeringen i Japan utlyst val till underhuset. Oppositionen LDP kommer troligen att vinna, men verkar inte ha det nytänkande som krävs för att åtgärda budgetunderskottet och de låga födelsetalen.

Jonas Lindmark 2012-11-21 | 15:24
Facebook Twitter LinkedIn

16 december blir det val till underhuset i japanska parlamentet Diet, meddelade Japans premiärminister Yoshihiko Noda i slutet av förra veckan. Därmed infriar han det löfte han gav i början av sommaren, i utbyte mot att oppositionen i LDP då gick med på att höja omsättningsskatten. Japanfonderna har stigit 2 procent efter nyheten, medan globalfonderna legat stilla.


Noda hade bara två krav för att utlysa valet, enligt The Economist. Det första var att LDP ska stödja regeringspartiet DPJ:s höjning av taket för volymen statsobligationer, så att budgetunderskottet går att hantera. Det andra kravet var att LDP lovar att efter valet hjälpa till att minska antalet platser i parlamentet genom att ta bort de valdistrikt som har minst befolkning så att framtida val inte bryter mot konstitutionen.


Ur svenskt perspektiv är det uppenbart att det behövs nyval om regeringen inte har eget stöd i parlamentet för att genomföra dessa helt nödvändiga reformer. Skatterna behöver höjas i Japan, efter en lång rad år med budgetunderskott.


Underskott och låga födelsetal


På lite längre sikt hotas redan den japanska ekonomin av fundamentala obalanser. Det avgörande problemet är underskottet i statsbudgeten som betyder att staten varje år behöver öka mängden utestående statsobligationer. Statsskulden brutto var 220 procent av BNP redan vid det här årets början och fortsätter att öka brant eftersom budgetunderskottet är nästan 10 procent av BNP.


Hittills har Japan klarat sin statsskuld bra eftersom fallande priser (deflation) gjort att inhemska investerare har nöjt sig med statslåneräntor kring 1 procent och överskottet i handelsbalansen under många år gjorde att Japan stadigt ökade sitt ägande utomlands. Men jordbävningen och tsunamin i mars 2011 gjorde att de flesta kärnkraftverk stängdes och importen av olja ökade brant. Handelsbalansen har därför vänt till negativ, men bytesbalansen är ännu så länge positiv eftersom Japan får stora intäkter från sina investeringar utomlands.


Framöver hotar dock större problem om inte nya reformer kan bromsa att den branta ökningen av andelen pensionärer. Födelsetalet i Japan har minskat till 1,1 barn per kvinna, medan det behövs 2,1 barn per kvinna för att hålla befolkningen konstant. Så det krävs en dramatiskt ökad invandring eller reformer för att kraftigt förbättra villkoren för barnfamiljer, annars kommer andelen arbetskraft att minska och därmed sparandet. Och om sparandet minskar så skulle låneräntorna stiga, vilket skulle göra statsskulden mycket dyrare för statskassan.


Nästa år


Om den brant växande statsskulden ska bli under kontroll krävs betydande politiskt nytänkande och kanske är det klokt av premiärminister Noda att försöka bolla över frågan till oppositionen i LDP. Enligt opinionsmätningarna så kommer LDP att vinna valet nu i december, men viktigare för framtiden är vilket parti som får majoriteten i valet till överhuset nästa år. Om LDP misslyckas och det ekonomiska läget förvärras så kan det ge en öppning för Noda och DPJ att snart återvända till makten.


Fast för svenska fondsparare som försöker hitta vinnare bland fonderna 2013 ger nyvalet nog tyvärr bara ett svagt hopp. Jag tvivlar på att den japanska politiska eliten plötsligt skulle skärpa sig och ta fram effektiva åtgärder mot landets långsiktiga obalanser. Mitt intryck är att det krävs att en ny generation politiker tar över makten först.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings