Börsen håller emot konjunkturen

Stockholmsbörsen har goda förutsättningar att fortsätta upp 2013, trots att den svenska konjunkturen ser ut att försvagas.

Jonas Lindmark 2012-11-28 | 13:26
Facebook Twitter LinkedIn

I går kom månadens svenska konjunkturbarometer från KI, där 6000 företag och 1500 hushåll har svarat hur de upplever nuläget och vad de har för förväntningar om den närmaste framtiden. Under november föll barometerindikatorn hela sju enheter från 93 till 86, vilket är den lägsta noteringen sedan hösten 2009. I slutet på 2008 och början av 2009 var indikatorn ännu mycket lägre, som lägst 71, men de två tyngsta delarna Industri (40%) och Tjänste (30%) är nu klart lägre än för ett år sedan när eurokrisen var akut.


Rimliga förklaringar


Barometerindikatorn har ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 10, så värden under 90 visar en mycket svagare ekonomi än normalt. Detta gör det troligt att den svenska BNP-utvecklingen under sista kvartalet 2012 blir negativ. Därför kan det se ut som en paradox att den svenska konjunkturen försvagas snabbt, men att Stockholmsbörsen ändå har utvecklats starkt 2012 och fortsatt att stiga senaste månaden.


Fast det finns rimliga förklaringar till att aktiekurser och konjunktur i Sverige rör sig åt olika håll. En är att många av de största börsföretagen har merparten av sin verksamhet utanför landet, en annan att investerarna på aktiemarknaden sänkte sina förväntningar drastiskt redan förra året.


Sverigefonderna befinner sig på samma nivå som för 2 år sedan, innan eurokrisen tog fart på allvar, vilket betyder att aktiespararna inte fått någon avkastning. Samtidigt har de flesta företag fortsatt att tjäna pengar och stärka sina balansräkningar, vilket betyder att aktierna i snitt är lägre värderade i förhållande till justerat eget kapital. Vinstutsikterna har i vissa fall försämrats, vilket är ett argument för lägre värdering och sänkta aktiekurser – men erfarenheten visar att det är svårt att lyckas spå vinstutvecklingen mer än ett år framåt och erfarenheten 2009 var att de flesta börsföretag reagerade oväntat snabbt på de nya förutsättningarna som finanskrisen gav och trimmade sina organisationer tillbaka till hög lönsamhet.


Ytterligare ett skäl att tro på börsföretagens förmåga att fortsätta att tjäna pengar under 2013 är de extremt låga räntorna för både hushåll och företag. De har tidigare lyft konsumtion och investeringar, men om konjunkturen mattas så hjälper låga räntor ändå till att hålla lönsamheten uppe, helt enkelt genom att räntekostnaderna blir lägre.


Rimlig nivå


Billigt är det dock inte. Sverigefonderna har i snitt stigit 12 procent hittills i år och är som sagt tillbaka på samma nivå som för två år sedan, innan eurokrisen började. Med facit i hand tog börsuppgången 2009 och 2010 ut för mycket av de goda tiderna i förskott, och den ekonomiska tillväxten i Europa har inte alls levt upp till förväntningarna då.


Min slutsats är att dagens aktiekurser på Stockholmsbörsen i snitt är på en rimlig nivå som motsvarar risktagandet och en för tillräckligt många acceptabel långsiktig avkastning. Svängningarna lär fortsätta, så det kommer både bättre tillfällen att köpa och bättre tillfällen att sälja. Men om jag har rätt och börsföretagen klarar att behålla sina vinster, så kommer aktiekurserna att sluta 2013 med rejält plus även om den svenska BNP-tillväxten blir svag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings