Japan behöver inte Abes nationalister

En svagare yen har lyft Tokyobörsen, men konflikten med Kina oroar. Den nya regeringen domineras av radikala nationalister, vilket inte alls är vad Japan behöver för att få fart på ekonomin.

Jonas Lindmark 2013-02-19 | 17:09
Facebook Twitter LinkedIn

Tokyobörsen har stigit 30 procent sedan mitten på november, då det japanska nyvalet utlystes och det stod klart att LDP troligen skulle vinna och Shinzo Abe skulle ta över som premiärminister. Han gick till val på att få fart på ekonomin, bland annat genom att minska centralbankens makt och försöka öka inflationen.


Därför har den japanska yenen under samma tidsperiod fallit med i snitt ungefär 20 procent mot andra valutor, vilket förklarar att exportföretagens aktier stigit. Dessutom har den svenska kronan stärkts mot euro och dollar, så Japanfondernas uppgång räknat i svenska kronor är ännu mindre. Resultatet är att Japanfonderna bara följt med börsuppgången i Europa och USA, eftersom aktiekurserna i yen har förlorat på att räknas om till kronor med lägre växelkurser.


Konflikt med Kina


Försämrade relationer med Kina under det senaste året är en ny källa till oro. Butiker med japanska varor och ägare av japanska bilar har drabbats av skadegörelse och den japanska exporten till Kina har minskat. Ett militärt angrepp skulle förstås slå hårt mot Tokyobörsen.


Konkret gäller konflikten i första hand de små obebodda öarna Senkaku (eller Diaoyu på kinesiska) i havet mellan länderna. Förra veckan trappades den militära konflikten upp när ett kinesiskt krigsfartyg använde sin vapenradar mot en japansk jagare. USA har sagt att öarna ingår i alliansen med Japan. Men öarna är alltför små för att vara en rimlig orsak till en militär konflikt mellan Japan och Kina. Förhoppningar om råvarufyndigheter på havsbotten gör bråket lite lättare att förstå, men kanske är huvudförklaringen att politiska ledare hoppas dra nytta av hotet från en yttre fiende för att ena det egna folket. Det ger tyvärr risk för okontrollerad upptrappning och krig.


Nästa val i Japan är i juni, då till överhuset där LDP behöver vinna majoritet för att Shinzo Abe ska kunna genomdriva sin politik effektivt. Fram till dess lär det komma ytterligare politiska utspel, men först om LDP lyckas få majoritet i båda kamrarna öppnas vägen på allvar för nya reformer. Detta är Abes andra regering och han verkar besluten att lyckas bättre än 2007.


Nationalister


Men jag är skeptisk till att Abe lyckas få fart på Japan. LDP är det gamla maktpartiet som styrde landet nästan oavbrutet från 1955 till 2009. Shinzo Abe växte upp som en del av denna politiska elit och det verkar osannolikt att han skulle välja att bryta med de särintressen som de senaste 20 åren har lyckats hindra de ekonomiska reformer som landet behöver för att optimismen ska öka och tillväxten ta fart. Abes nya regering har kritiserats av The Economist för att 14 av 19 medlemmar är ”radikala nationalister”.


Shinzo Abe vill ändra tre av landets viktigaste dokument: den pacifistiska grundlagen som USA krävde 1946, utbildningslagen som begränsar utrymmet för patriotism, samt alliansen med USA. Detta är knappast de reformer som bäst får fart på Japans exportberoende ekonomi.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings