Ökat intresse för kvalitet gynnar läkemedelsfonder

Morningstars granskning av börsföretagens kvalitet visar att en mer än dubbelt så stor andel läkemedelsbolagen har ”wide moat”, hög förmåga att skapa vinster 20 år framåt. Det verkar uppskattas i år, och är rimligen även en långsiktig fördel.

Jonas Lindmark 2013-09-26 | 11:29
Facebook Twitter LinkedIn

Läkemedelsfonder är bland vinnarna hittills i år och det finns flera rimliga förklaringar. En tänkbar orsak till investerarnas ökade intresse för branschen är att vinstutvecklingen varit stark och stabil, en annan att branschen har stor del av sin försäljning i USA och därmed tjänar på ökad tillväxt där. Men uppvärderingen har skett även jämfört med andra USA-aktier, så många investerare verkar ha uppvärderat läkemedelsföretagen.


När Morningstar analyserar aktier är ett av de viktigaste begreppen ”economic moat”. Begreppet kommer från den välkända amerikanska investeraren Warren Buffett, som brukar beskriva framgångsrika företag som slott med en djup och bred vallgrav (”moat” på engelska). Tanken är att företag är olika bra på att uthålligt hindra konkurrenter från att ta marknadsandelar och Morningstars analytiker försöker peka ut de som har så stora fördelar att de kan behålla sin höga lönsamhet i minst 20 år framåt (”wide moat”).


19 procent av storbolagen


Bara ungefär 10 procent av de börsföretag som analyseras är så framgångsrika att de placeras i gruppen ”wide moat”. Övriga med bra lönsamhet som inte bedöms lika uthållig har ”narrow moat”. Bland de största börsföretagen är det naturligt nog större andel som har starka positioner på sin marknad, men bland de tusen största börsföretagen i världen är det ändå 81 procent som har smal eller ingen konkurrensfördel, medan bara 19 procent har ”wide moat”.


Andelen företag med hög uthållig kvalitet varierar dock mellan branscher. En ytterlighet är råvarubranschen där leverantörerna i hög grad är utbytbara och bara några få som Praxair och Monsanto är tillräckligt specialiserade för att kunna undvika priskonkurrens. Motsatsen är de stora läkemedelsföretagen som nästan alltid har patent och andra inträdeshinder som skyddar mot konkurrens.


47 procent bland läkemedelsbolag


De fem största läkemedelstillverkarna Johnson & Johnson, Pfizer, Roche, Novartis och Merck har alla ”wide moat” enligt Morningstar. Dessa fem aktier brukar utgöra 20-30 procent av läkemedelsfondernas placeringar. Och av de hundra största börsbolagen i branschen är det hela 47 procent som har ”wide moat” och bara 5 procent som saknar tydlig konkurrensfördel. Andelen företag med högsta kvalitet är alltså mer än dubbelt så hög som snittet.


Detta betyder inte automatiskt att fondsparare får högra avkastning från läkemedelsfonder. Värderingen av aktierna kan bli för hög, vilket senast skedde år 2000. Och när intresset från investerare är stort, vilket det verkar vara just nu, så är branschens fördelar till stor del redan inräknat i aktiekurserna. Men historiskt syns ändå tydligt att aktiemarknaden inte fullt ut klarat att förutse de bästa företagens framtida vinstutveckling.


Långsiktig fördel


I fallet med läkemedelsföretag så krävs inte att Morningstars analytiker har rätt om varje börsbolags framtid. För att ge en långsiktig fördel räcker det att summeringen stämmer, så innehåller läkemedelsfonder en större andel framtida vinnare.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings