Tre bra argument kvar för Europa

På kort sikt är variationen stor, men på sikt finns tre bra argument för att Europafonder är ett bra val. Särskilt tror jag fortfarande på att den fria rörligheten inom EU gradvis kommer att ge samma fördelar som USA haft länge.

Jonas Lindmark 2014-03-13 | 14:29
Facebook Twitter LinkedIn

Spridningen är stor mellan bästa och sämsta börs i Europa hittills under första kvartalet 2014. Vinnare är MSCI börsindex för Danmark, Irland, Grekland, Italien och Portugal med värdeökning i euro på över 10 procent. I mitten med en avkastning nära noll finns de största aktiemarknaderna Storbritannien och Tyskland, samt Nederländerna. Förlorare är Ryssland och Ungern, som backat 18 och 22 procent.


Normala Europafonder har dock nästan alla pengar placerade på de fyra största aktiebörserna. De 18 svenska aktiefonderna i Morningstars kategori ”Europa, mix bolag” har i snitt 30 procent placerat på Londonbörsen, 14 procent i Zurich, 13 procent i Frankfurt och 12 procent i Paris. Knappt en tredjedel återstår till Europafondernas placeringar i alla andra länder. I de fyra vinnarländerna under första kvartalet är andelarna därför genomgående små: Danmark 2,3%, Irland 0,3%, Grekland 0%, Italien 2,0% och Portugal 0,2%.


Hinna ikapp USA


I ett längre perspektiv är spridningen i avkastning mellan börser inom Europa minst lika stor, men för majoriteten fondsparare är den avgörande frågan främst om Europafonder framöver kommer att bli en bättre placering än övriga stora delar av den globala aktiemarknaden: USA, Japan och Asien. Framtiden är förstås väldigt svår att spå, men det finns tre bra argument tycker jag.


Det första argumentet har jag skrivit om flera gånger de senaste åren: att EU har kvar att uppnå stora fördelar av sin integration, som USA redan har haft i över hundra år. En gemensam valuta, ökad konkurrens och stabila institutioner verkar långsamt för att skapa nya möjligheter och jag tror att den fria rörligheten inom EU framöver kommer att ge ökad positiv avkastning vartefter nya generationer européer ser möjligheterna och vi kommer ikapp USA. Jag skrev om detta argument redan för fem år sedan (”Dags att se fördelarna med Europa”, länk ovan till höger), men utvecklingen har fördröjts av finanskrisen och potentialen finns kvar.


Svagare euro


Det andra argumentet gäller valutakurser. I början av december skrev jag i ”Europafonder vinnare på starkare dollar” om vinstmöjligheterna om Handelsbanken har rätt i att euron kommer att försvagas framöver. Under de senaste tre månaderna har dock den tydligaste trenden varit att svenska kronan stärkts mot både euro och dollar, samt att euron fortsatt upp jämfört med dollar. De kortsiktiga svängningarna i valutakurserna är dock tvära och på ett års sikt kan Handelsbanken fortfarande få rätt.


En tredje typ av argument för Europa beskriver jag i min förra marknadskommentar ”Inflödet i Europafonder är logiskt”: genom att investera i börsföretag med verksamhet i sitt eget land eller i samma världsdel matchas tillgångar mot framtida utbetalningar, vilket minskar risken att sparkapitalet inte räcker till. Lägre risktagande är en separat fördel, som är viktig särskilt för pensionssparare.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings