Realt bättre trots militärt skrammel

Både Ryssland och Kina visar att fondsparare inte kan lita på att makthavarna väljer rätt väg ekonomiskt sett. Även om militärt vapenskrammel kan ge politiska vinster, så slår det tillfälligt hårt mot aktiekurserna. Fast i ett globalt perspektiv förbättras ändå den reala ekonomin.

Jonas Lindmark 2014-04-03 | 15:22
Facebook Twitter LinkedIn

Första kvartalet 2014 gav fortsatt bra avkastning till de flesta som sparar i aktiefonder. Sverigefonderna steg i snitt 5 procent, USA- och Europafonder båda 3 procent och globalfonderna 2 procent.


Tillväxtmarknaderna var dock precis som förra året en besvikelse, nedgången första kvartalet var i snitt 1 procent. Bakom ligger troligen besvikelse över att politiker i de två största tillväxtländerna Ryssland och Kina saboterar sin egen ekonomi.


Besvikelse i Ryssland och Kina


Den största besvikelsen första kvartalet speglas av Rysslandsfonderna, som rasat hela 18 procent under första kvartalet, bland annat för att president Putin beordrat ett militärt övertagande av Krim. Men börsnedgången har även andra orsaker och hälften skedde redan under januari (”Sotji visar problemen i Ryssland”, länk ovan till höger).


Även förra året var Moskvabörsen en besvikelse och ända sedan början av 2011 har trenden varit nedåtriktad. Uppenbart finns en överväldigande majoritet utländska investerare som inte alls tror på att äganderätten är pålitlig i Ryssland, annars är det svår att förklara hur aktier i lönsamma ryska företag kan värderas så lågt.


Aktiemarknaderna i Asien har backat lite under första kvartalet, kanske för att det även där varit geopolitiskt oroligt. Främst är det den hotande upptrappningen av konflikten mellan Kina och Japan som fått uppmärksamhet. Men Kina har dispyter om gränsdragningar även med flera andra länder och om någon provokation orsakar en militär eldväxling så kan det få långtgående konsekvenser både för handelsförbindelser och för konsumenternas framtidstro (”Kinas krigsmakt bakom börsnedgång” länk ovan till höger).


Den globala konjunkturen är i ett känsligt läge med kvardröjande motvind skapad av finanskrisen, så även oväntade negativa nyheter som egentligen har begränsad inverkan inom en region får genomslag globalt. Rysslands intrång i Ukraina är det senaste exemplet, men under det senaste året har även Kina och USA orsakat tillfälliga börsnedgångar. Denna nervositet är ett tecken på att det finns många investerare som egentligen inte vill ta så mycket risk på aktiemarknaden, men har tvingats till det av att centralbankerna pressat ned de långa obligationsräntorna.


Ekonomin globalt fungerar bättre


Mitt intryck är vi även under resten av 2014 kommer att ha en global aktiemarknad som är i känslig balans mellan att investerare lockas av att aktier förväntas ge högre långsiktig avkastning och riskerna för fler dåliga politiska nyheter. Det verkar osannolikt att världsekonomin skulle förbättras så kraftigt att investerarna slutar bry som om risker, men å andra sidan tror jag att den faktiska risken för väldigt dåliga nyheter geopolitiskt är mycket lägre än media ger intryck av.


Priset på aktier sätts på kort sikt till stor del av tillfälliga pengaflöden, som delvis beror på att spekulanter försöker förutspå hur andra investerare kommer att reagera på nyheter. Därför blir det hack i indexkurvan och det är svårt att spå hur läget råkar vara precis vid nästa årsskifte.


Men jag är ändå försiktigt optimistisk att den grundläggande utvecklingen i USA och Europa är i riktning mot minskad arbetslöshet, tekniska förbättringar och ökad handel mellan länder. Den reala ekonomin förbättras, även om politisk oro tillfälligt skymmer detta. Och så länge ekonomin globalt sett fungerar bättre är det rimligt att aktiemarknaden på lite längre sikt speglar detta.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings