Håll koll på USA-andelen

Nästa år kommer räntorna att stiga i USA och dollarn har redan klättrat rejält. Det ger högre vinster på övriga börser och lockar amerikanerna till vinsthemtagning. Därför är det återigen dags att sänka andelen USA-aktier.

Jonas Lindmark 2014-09-25 | 14:59
Facebook Twitter LinkedIn

I snitt har svenska globalfonder 36 procent av aktieinnehaven i USA och några globalförvaltare har placerat över hälften av pengarna på börserna i New York. Högst andel amerikanska aktier har Folksam LO Världen och Folksam Tjänstemanna Världen, båda 56 procent per 30 juni. Det är Swedbank Robur som förvaltar dessa två fonder och även andelen i några andra av bankens globalfonder är hög.


Ännu högre andel USA-aktier har många IT-fonder och läkemedelsfonder, vilket har varit en fördel under de senaste årens branta uppgång i New York och särskilt de senaste tre månaderna när dollarn har stärks kraftigt. Men fondsparare bör vara medvetna om att fördelningen i globalfonder inte är så spridd mellan världsdelar som illustrationer med jordglob eller världskarta kan ge intrycket av.


Å andra sidan är många av de största börsföretagen multinationella, med stora delar av tillverkning och intäkter i andra världsdelar, även om de av historiska skäl är börsnoterade i New York. Och den ekonomiska utvecklingen skiljer sig ofta mellan delstaterna, till exempel mellan Kalifornien och Texas, så riskspridningen är inte det stora problemet.


Stigande räntor i USA


Huvudproblemet är istället den hög värdering av USA-aktier. Som jag påpekade för ett par veckor sedan kostar företagens historiska vinster mätt som p/e-tal nästan dubbelt så mycket i New York jämfört med snittet i Europa (se ”Lägre värdering av Europaaktier”, länk ovan till höger).


Bakgrunden är att centralbankerna, särskilt amerikanska Fed, har tvingat ned obligationsräntorna genom massiva köp. Men experterna verkar överens om att 2015 flyttar Fed fokus till att bekämpa inflationen och då kommer utbudet av obligationer att öka och räntorna att stiga. Placerare som kan välja har därför redan minskat andelen dollarobligationer och flyttat pengar till aktiemarknaden, vilket delvis förklarar börsuppgången. De senaste årens massiva stimulans från centralbankerna är unik, det finns ingen historisk parallell. Så mycket extra pengar har tvingats ut på jakt efter avkastning att normala samband satts ur spel.


Stigande dollar gynnar övriga börser


Därför är det extra svårt att spå hur övriga marknader kommer att reagera på högre obligationsräntor. Min gissning är att intresset för risktagande kommer att minska brant och att vinsthemtagningarna sprider sig runt världen. Högre riskfria räntor lockar pengar till USA, vilket redan fått dollar att stiga och sänkt värdet på tillgångar och vinster i andra valutor. Omvänt kommer många börsföretag i resten av världen att tjäna på en starkare dollar och kunna rapportera rekordvinster. Hur slutresultatet blir är väldigt svårt att spå, men jag tycker det verkar osannolikt att börserna i New York blir vinnare 2015.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings