Fem års besvikelse i Latinamerika

Åsikterna går brett isär om framtiden för Brasilien och Mexiko, avgörande är råvaruprisernas utveckling och politiska beslut. Efter fem år med fallande aktiekurser kan fonderna verka billiga, men tänk på att uppgången fram till 2007 var extremt brant.

Jonas Lindmark 2015-05-07 | 15:14
Facebook Twitter LinkedIn

Latinamerikafonder har varit en besvikelse de senaste fem åren, nästan inga andra aktiefonder har utvecklats så dåligt. De höga förväntningar som 2010 fanns på regionens ekonomiska tillväxt har svalnat i takt med fallande råvarupriser. Nu är det politiska problem som dominerar i analyserna och osäkerheten är stor.


Omräknat i svenska kronor passerades toppen redan i januari 2011 och följdes av tre års stadig nedgång. Förra året kom ett lyft, men främst för att kronan föll så kraftigt mot USA-dollarn. Men jämfört med andra aktiefonder har Latinamerika fortsatt att vara en dålig placering.


Större nedgång i dollar


Latinamerikas ekonomi är till stor del baserad på dollar, eftersom inflationen tidvis har varit väldigt hög i flera länder och gjort att de som kunnat har velat få betalt i dollar. Många lån och andra kontrakt är därför i dollar. Även många lokala investerare har alltså samma perspektiv som amerikaner, de vill se värdeökning räknat i dollar.


Men efter den branta börsnedgång som började i september förra året är MSCI Latinamerika nu tillbaka på samma nivå som för åtta år sedan, ett år innan finanskrisen. Två toppar har passerat sedan dess räknat i dollar, våren 2008 och våren 2011, men idag är index 35 procent lägre. MSCI Latinamerika i dollar har backat 16 procent sedan april förra året.


De två länder som väger tyngst i både index och fonder är Brasilien och Mexiko. Huvudförklaringen till nedgången är att Brasilien har svårlösta ekonomiska problem som troligen förvärrades av valet hösten 2014, då arbetarpartiet PT vann och president Dilma Rousseff fortsatte regera. Som jag skrivit om tidigare är de ekonomiska klyftorna enorma och mutskandaler har sänkt förtroendet (se ”Logisk börsnedgång i Brasilien”, länk ovan till höger).


100-årig obligation


Mexico har delvis andra problem som drogkarteller och ineffektivt skötta statliga företag, men grundproblemet är samma: väldigt stora klyftor mellan fattiga och rika. Gränsen till USA borde vara en fördel, men även om till exempel en stor del av kontinentens fordonstillverkning sker söder om gränsen så har tullfriheten via NAFTA motverkats av större osäkerhet för företagare.


Åsikterna om framtiden går brett isär. Mexiko började för några år sedan ge ut 100-åriga statsobligationer, medan de flesta andra länder nöjer sig med 10 eller 30 år som längsta löptid. Nyligen lanserade Mexiko den allra första 100-åriga obligationer i euro, trots att det inte är självklart att euron finns kvar om hundra år. Dessutom har Mexiko en historia fylld av problem och det är tveksamt om oljereserverna räcker för fortsatta exportintäkter så länge, men tydligen räckte räntan på 4,2 procent per år för att locka tillräckligt många investerare.


Latinamerikafonderna kan verka köpvärda efter så stor nedgång de senaste fem åren relativt andra typer av aktiefonder. Men då är det viktigt att ha kvar i minnet att börsuppgången i Latinamerika var extremt stor fram till 2007. Fem år i rad var värdeökningen för Morningstars fondindex mellan 25 och 77 procent per år. Så även efter nedgången på 14 procent de senaste fem åren är värderingen hög, det räcker att titta på ett diagram med utvecklingen de senaste tio åren för att upptäcka det. Risken för förluster är fortfarande stor.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings