Många starka företag i Europa

Nyheterna i media fokuserar på att länder som Frankrike och Italien har svaga statsfinanser, men för aktieägarna är det företagens vinster som avgör. Europafonderna har stigit 19 procent sedan årsskiftet, klart bättre än snittet.

Jonas Lindmark 2015-06-04 | 15:57
Facebook Twitter LinkedIn

Europafonderna har börjat 2015 väldigt bra och i snitt stigit 19 procent från årsskiftet fram till 2 juni. Det är klart bättre än snittet bland aktiefonder, plus 16 procent.


Uppvärderingen kan verka märklig, eftersom nyheterna i media fokuserar på ekonomiska och andra problem. Europa består av länder med olika förutsättningar och lokala förhållanden som påverkar landets konjunktur, vilket gör att utvecklingen totalt sett för kontinenten blir medelmåttig. Men under ytan är det stor skillnad mellan olika länder. Den ena extremen är Tyskland, som har haft en ekonomisk utveckling i otakt med resten av världen, där är arbetslösheten låg och exporten mycket framgångsrik. Italien och Spanien är motsatsen, med allvarliga problem på flera viktiga områden, men för fondsparare spelar de inte så stor roll eftersom tyska börsföretag är fler och större.


En genomsnittlig svensk Europafond placerar 26 procent i Storbritannien, 14 procent i Tyskland och 13% i Schweiz – men bara 3 procent i Italien och 4 procent i Spanien. Aktier börsnoterade i Grekland finns inte med alls. Alltså är det ekonomins utveckling i ett fåtal länder som främst spelar roll.


Företagens vinster


Fast ännu mer avgörande för fondspararna är att aktieägarna kan få god avkastning även om landet där aktien är börsnoterad har stora problem. Företagen har ofta en global marknad och det är deras vinster som främst styr aktiekurserna. Häromveckan träffade jag Paras Anand, som är chef över europeiska Fidelitys förvaltning av europeiska aktier. Han berättade att det syns en tydlig skillnad mellan börsföretagens utveckling och ländernas BNP-utveckling och offentliga ekonomi.


Och nu syns tydliga tecken på förbättrade vinstmarginaler: Ökad andel tjänster med låg rörlig kostnad, fördelar av en svagare euro, lägre övriga kostnader för energi, arbetskraft, basmetaller, och skatter. Paras Anand är positiv till aktier i de största börsbolagen, eftersom bra likviditet kommer att bli viktigare när centralbankernas stimulanser fasas ut, plus att Fidelitys prognoser visar att inflationen inom EU troligen kommer att börja öka redan mot slutet av 2015 och högre räntor är ofta mer negativa för små börsföretag.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar