Försiktiga förvaltare ger hög värdering

Baksidan av att fler förvaltare fokuserar på att hitta trygga placeringar är bland annat höga aktiekurser för stabila IT-företag, vilket gör att den förväntade framtida avkastningen blir lite lägre.

Jonas Lindmark 2016-02-02 | 10:56
Facebook Twitter LinkedIn

December och januari 2016 blev två av de sämsta månaderna för den globala aktiemarknaden de senaste fem åren. Men det som är riktigt anmärkningsvärt är att 5 av de 8 senaste månaderna har MSCI världsindex backat mer än 4 procent. Från september 2011 till maj 2015 tuffade aktiekurserna på hyfsat stadigt uppåt, men därefter har svängningarna ökat dramatiskt.


För att förstå vad som förändrats och vilka samband som troligen fortfarande är intakta är IT-fondernas utveckling en bra utgångspunkt. Under börsuppgången de tre senaste kalenderåren var de stadigt vinnare relativt globalfonder. Och under nedgången de senaste två månaderna har de backat lite mer.


Men bara lite mer, och det är intressant att den extra värdeminskningen sedan början på december är väldigt liten jämfört med andra typer av aktier. Dels är det förstås positivt för fondsparare som har mycket pengar i IT-fonder. Dels visar det ett starkt fortsatt intresse att äga IT-aktier, trots att dessa fonder i snitt fortfarande har stigit 80 procent jämfört med för tre år sedan. Att den tidigare överavkastningen består trots tre tvära justeringar nedåt de senaste åtta månaderna visar att det finns en uthållig logik i uppvärderingen.


Fler försiktiga


Förvaltare brukar kalla detta att dagens aktiekurser är ”fundamentalt motiverade”, vilket inte är helt entydigt men ofta kan översättas med att aktiekurserna ”stämmer med försök att spå företagens framtida vinster och summera vilket värde de med rimliga antaganden har för ägarna idag”. Och vad som är ”rimliga antaganden” beror bland annat på inställningen till risktagande, vilket styrs av om förvaltarna har fått order att förvalta försiktigt eller om aktieinvesterarna lockas av att ta extra risker för att försöka öka chansen att nå riktigt hög avkastning. Så efter nedgången under januari är aktiekurserna lägre än analytikerna beräkning av ”fair value” (mer om det i "Nu är New York undervärderat", länk ovan till höger).


Uppvärderingen de senaste tre åren beror därför inte bara på stigande vinstförväntningar, för så mycket har inte verkligheten förbättrats. En annan viktig förklaring är troligen att en ökad andel aktieinvesterare söker trygga alternativ, vilket bland annat har gjort att hög direktavkastning och stabila framtidsutsikter har fått ökad betydelse. När fler placerare är försiktiga och accepterar en lite lägre förväntad framtida avkastning i utbyte mot trygghet att sannolikheten att börsföretagets starka ställning kommer att bestå, då bjuder de upp aktiekurserna för företag som Google och Microsoft.


Effekten syns även i globalfonder, men är extra tydlig i läkemedelsfonder och IT-fonder som i de flesta fall har en hög andel av kapitalet investerat i ett fåtal stora och välkända bjässar. Fast värdeutvecklingen de senaste månaderna visar att även små med framgångsrika svenska IT-företag också i de flesta fall fortsätter att vara attraktiva placeringar. Baksidan av starkt intresse från aktiemarknaden och därmed hög värdering idag är dock att den långsiktiga avkastning som är rimlig att förvänta sig 10-20 år framåt blir lite lägre.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings