Olika framtidstro hos Asienförvaltarna

Skillnaderna är stora mellan olika Asienfonders aktieinnehav. De flesta förvaltare tror på Kina, men Öhmans investerar främst i Australien och Simplicity har högst andel i Pakistan.

Jonas Lindmark 2017-01-26 | 15:21
Facebook Twitter LinkedIn

Asienfonderna har utvecklats svagt de senaste tre månaderna. I snitt har de backat 2 procent, medan globalfonderna har stigit 3 procent. Spridningen bland mer specialiserade fonder är dock stor: vinnare är Gustavia Kazakstan och Tundra Pakistan som stigit över 10 procent, förlorare är aktiefonder inriktade på Indien och Filippinerna.


De breda Asienfonderna har dock främst tappat i värde på grund av att de kinesiska börserna har backat. Det kan ha flera orsaker. Men den främsta är rimligen att Donald Trump vann presidentvalet i USA den 8 november och har lovat att öka protektionismen i förhållande till Kina (mer om detta i ”Nu startar USA handelskrig med Kina”).


Olika framtidstro


Fast det skiljer rejält i förvaltarnas framtidstro mellan Asienfonder och därmed hur stor del deras aktier som hör hemma i Kina och Hongkong. Det beror kanske på att företag i andra länder i regionen tvärtom kan tänkas tjäna på om export från just Kina missgynnas. Ett extremfall är Öhman Etisk Index Pacific, som i senast rapporterad portfölj har 56 procent investerat i Australien, 26 procent i Hongkong och bara 2 procent i Kina. Ett annat är Simplicity Asien som har 38 procent i Pakistan, 22 procent i Singapore, 8 procent i Kina och 4 procent i Hongkong. Men de flesta Asienfonder innehåller nästan hälften kinesiska aktier.


Det ger förstås stor skillnad i framtidsutsikter om en fond främst har investerat i Australien jämfört med Pakistan. Morningstar har en egen kategori med Australienfonder och de var bland vinnarna under 2016, men har dessförinnan haft en svag period på grund av fallande råvarupriser. Pakistan är en betydligt mindre aktiemarknad och därmed mer känslig för spekulation, vilket lönat sig de senaste åren bland annat eftersom landet är på väg att flyttas upp från ”frontier” till ”emerging” av indexleverantören MSCI.


Skillnaderna mellan vilka branscher som fondförvaltarna främst har valt att investera i är också stora. Bland de svenskregistrerade Asienfonderna har till exempel Handelsbanken och Swedbank Robur över 40 procent investerat i teknikbolag, medan Simplicity bara har 6 procent där. Finans är näst största bransch i genomsnitt, men andelen varierar mellan 26 procent (AMF) och 16 procent (Skandia).


Tillsammans gör detta det svårare att spå hur Asienfonderna kommer att utvecklas och mer avgörande att ta reda på vilka typer av placeringar de innehåller. Visst finns även skillnader mellan till exempel de svenska fondföretagens USA-fonder, men de skillnaderna är inte alls lika stora. Därför har Morningstar även placerat Asienfonderna i fler kategorier (se ”Fem sorters Asienfonder”, länk ovan till höger).


Granska med X-Ray


Ett bra sätt att få en tydlig översikt av skillnaderna mellan olika fonder är att använda Morningstars verktyg X-Ray. Markera först de fonder du är intresserad av i rutan till vänster om fondernas namn i fondsökningen här på Morningstar. Klicka sedan på ”X-Ray” ovanför tabellen. Detta verktyg kan även användas för att granska en portfölj av olika fonder för att granska hur fördelningen blir totalt sett.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings