100-åringar avgör Japans framtid

Majoriteten behöver fortsätta jobba även när de är över 70 och invandringen behöver öka för att hantera ökad livslängd och låga födelsetal i Japan. Men för PPM-sparare är den avgörande frågan om du trivs med osäkerheten.

Jonas Lindmark 2018-11-22 | 16:07
Facebook Twitter LinkedIn

Långsiktigt sparande, som premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM), kan ha många olika strategier.

 

En möjlighet är att sprida riskerna maximalt och ge ansvaret för justeringar till en förvaltare av en globalfond eller blandfond. Fördelen är att du minskar osäkerheten och kommer att få ett resultat som är lite bättre än genomsnittet bland övriga strategier.

 

Ett annat alternativ är att själv försöka spå framtiden och välja mer specifika placeringar, som landfonder eller branschfonder, eller till och med enskilda aktier. Det ger chans att lyckas nå mycket högre avkastning än snittet, men priset är ökad osäkerhet och risk att få mycket sämre avkastning än snittet.

 

Japan bra exempel

 

Så är det vettigt att försöka pricka rätt bland osäkra alternativ? Framtiden är svår att spå, men det finns samband som är stabila och därmed troligen kommer att fortsätta gälla. Inom ekonomi hjälper demografi och geografi till att ge förutsägbarhet.

 

Ett bra exempel är Japan. Avskilt från omvärlden dels av hav, dels av lagstiftning som hindrar invandring, bestäms den ekonomiska utvecklingen i framtiden till stor del av medellivslängden och födelsetalet. 2,1 barn per kvinna behövs för att befolkningen ska vara konstant, utan invandring, men Japan har länge haft fertilitet under 1,5.

 

Samtidigt har medellivslängden ökat och spås fortsätta öka, vilket har fått premiärminister Shinzo Abe att lovt att omvandla Japan till ett samhälle för 100-åringar. Men fortfarande går statliga anställda i pension vid 60 och i många företag finns kvar en kultur där lönen stiger med ålder och livslång anställning ger hög pension från 60 års ålder.

 

Men för att ekvationen ska gå ihop behöver japanerna föda fler barn och fortsätta jobba tills de är över 70 år. Regeringen har de senaste åren försökt bidra till omställningen genom reformer och fler föreslås, som att dagis ska bli gratis för alla från 3 till 5 års ålder. Utbudet av arbetskraft ska öka med 70.000 invandrare per år. Enligt en analys i senaste numret av The Economist är regeringens reformer inte tillräckligt omfattande och Japan är på väg att bli ett exempel på ett land som gjorde för lite, för sent.

 

För svenska PPM-sparare som försöker välja rätt land att investera i blir då den första frågan vad som väger tyngst i bedömningen av Japan och om de positiva egenskaperna som finns idag (välutbildad arbetskraft, låg brottslighet, hög produktivitet, många världsledande företag börsnoterade i Tokyo) väger tyngre än att landets ekonomi på lång sikt troligen kommer att krympa.

 

Chansa eller inte?

 

Men även för investerare som har en bestämd åsikt om Japans ekonomi kommer att utvecklas positivt eller negativt så återstår att avgöra vilken framtid som dagens aktiekurser motsvarar och om den egna framtidstron motsvarar en högre eller lägre nivå. Plötsliga händelser som jordbävningar och krig kan dessutom kullkasta dagens prognoser.

 

Kvar är valet mellan att chansa eller låta bli. För många människor är ökad osäkerhet bara en källa till ökad oro, men andra piggas upp av värdesvängningar och ser ett egenvärde i spänningen som skapas av ett lotteri. Frågan om det är vettigt att placera en stor del av PPM-sparandet i smala fonder som till exempel Japanfonder har alltså inte ett rätt svar som gäller alla. Svaret beror på vilken typ av sparande just du trivs med.


Xjapanfonder Xrisk

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings