Billiga aktier, tycker fondförvaltarna

Allt fler fondförvaltarna tycker att aktiemarknaderna är för lågt värderade, enligt Merrill Lynch. Men bara 32 procent tror att uppgången de närmaste tolv månaderna blir över 10 procent.

Jonas Lindmark 2002-08-13 | 15:30
Facebook Twitter LinkedIn
Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad en undersökning runt hela världen som heter "Global Fund Manager Survey", för att ge besked om fondförvaltarnas framtidstro. Den senaste gjordes under perioden 1 till 8 augusti och resultaten offentliggjordes idag. Den här månaden kommer svaren från 292 fondförvaltare, som tillsammans förvaltar cirka 6.700 miljarder kronor.

Merrill Lynch har sedan i höstas beräknat ett medelvärde, kallat SMC-indikatorn (Stock Market Conditions). Det sammanfattar resultatet av 15 frågor och visar vad fondförvaltarna totalt sett tycker om aktier. Detta index var högst i november (19,4) och låg stabilt under första kvartalet (mellan 12,1 och 13,2) men föll kraftigt i april (till 7,2). Därefter steg index tre månader (till 15,6 i juli) me

n backade en aning i augusti (till 14,9).

Två av de fyra delindex som ingår i SMC-indikatorn har dock ändrats rejält den senaste månaden: vinstförväntningarna har försämrades mycket kraftigt, samtidigt som rädslan för höjda räntor nästan helt försvunnit. Tillsammans innebär detta alltså att förvaltarna sammantaget behåller en nästan oförändrad syn på aktier.

Aktier för billiga

Men på den mest direkta frågan, om aktier fundamentalt sett är rätt värderade, har svaren blivit mer positiva, 14 procent svarar den här gången övervärderade och 48 procent undervärderade. Netto är det alltså 34 procent av fondförvaltarna som tycker att aktiemarknaderna nu är för billiga. Det är en kraftigt förändring jämfört med i maj då 21 procent svarade övervärderade och 20 procent undervärderade, och nettot som tycker att värderingen är låg har stadigt ökat.

När det gäller framtida avkastning är dock de flesta förvaltare fortfarande försiktiga. På frågan om aktiemarknaderna kommer att befinna sig högre eller lägre om tolv månader, svarar nu 32 procent (lägst i april, 22 procent, och högst i juli, 37 procent) att uppgången kommer att bli över 10 procent. Andelen som tror på nedgång har legat stadigt strax under 10 procent hela året, men ökade i augusti till 14 procent. Och ungefär hälften svarar som vanligt ”lite högre, ensiffrig uppgång”.

Bland övriga frågor tycker jag att en av de mest intressanta är ”Vilken aktiemarknad tycker du, relativt de andra, är mest övervärderad och vilken är mest undervärderad?” Andelen fondförvaltare som svarar att USA-aktier är mest övervärderade nådde ”all-time-high” på 63 procent i maj men har sedan backat till 52 procent i augusti. Och Japan är kvar på andraplatsen när det gäller dyraste aktiemarknad, upp från 11 till 15 procent.

Nionde månaden i rad

Mest undervärderad aktiemarknad är för nionde månaden i rad ”emerging markets”, alltså Asien, Latinamerika och Östeuropa. Andelen har minskat en aning de senaste tre månaderna, från 38 procent i maj till 30 procent nu. Tidigare var det Europa som flest pekade ut som billigast, men den andelen har de senaste månaderna legat stadigt strax under 20 procent. Samtidigt har Japan tidvis haft andraplatsen, men den här gången anger 14 procent japanska aktier som mest undervärderade, medan 11 procent anger USA som favorit.

Notera att man knappast kan få säkra prognoser med denna typ av undersökning, även om alla svarar ärligt, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden.
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar