Högre räntor skrämmer förvaltarna

Merrill Lynch senaste undersökning bekräftar att fondförvaltarna sänkt sina förväntningar. Rädsla för högre räntor förklarar troligen börsnedgången.

Jonas Lindmark 2004-05-21 | 15:26
Facebook Twitter LinkedIn
Den amerikanska investmentbanken Merrill Lynch gör varje månad en undersökning för att ge en bild av vad fondförvaltarna tror om framtiden. Den senaste omgången av "Global Fund Manager Survey" genomfördes under perioden 6 till 13 maj och svaren offentliggjordes den 19 maj. De globala frågorna har besvarats av 204 fondförvaltare som tillsammans förvaltar cirka 4.200 miljarder kronor.

Räntehöjning under sommaren

Nyckeln till fondförvaltarnas ändrade attityd jämfört med för en månad sedan är troligen ändrade förväntningar när det gäller inflation och räntehöjningar. I början av april trodde fondförvaltarna i genomsnitt att

den amerikanska centralbanken Fed skulle göra sin första räntehöjning i november och bara 10 procent svarade att den första höjningen skulle komma inom 3 månader.

Nu i maj svarar hela 66 procent att den första höjningen kommer inom tre månader. Därmed bekräftas den förklaring av börsnedgången som jag gav i förra veckans krönika (se "Slut på spekulation med USA-lån", länk till höger).

Samtidigt är det betydligt fler som är oroliga för ökad inflation och färre som tror på ökad ekonomisk tillväxt. Tidigare har en klar majoritet trott på ökad tillväxt det kommande året, men nu i maj är det nästan lika många (38 procent pessimister, mot 47 procent optimister) som tror att tillväxten kommer att avta.

Ändrade favoriter

Som vanligt är fondförvaltarna ofta splittrade i sina svar, vilket gör att det främst är ändringar i svarsfördelningen som ger signaler om framtiden. Till exempel har förväntningarna på Kina ändrats kraftigt, i februari trodde flertalet på ökad tillväxt, men nu är det bara 20 procent som tror på en starkare ekonomi, medan 60 procent tror att tillväxten i Kina kommer att minska. Den högsta andelen någonsin tror på ökade priser. På tre månader har nettot som tror att inflationen globalt sett kommer att öka ändrats från 58 till 86 procent.

Även favoriterna bland länder och branscher har ändrats en hel del. Länge har IT-aktier varit favorit, men jämfört med i april har andelen som har övervikt i teknologi minskat från 16 till -6 procent netto. Andelen som har övervikt ”emerging markets” har samtidigt minskat från 57 till 20 procent netto. Japanska aktier är nu populärast. Mer än en tredjedel av fondförvaltarna svarar nu att vinstutsikterna är bäst i Japan och 30 procent anser att Tokyobörsen är den mest undervärderade av de stora aktiebörserna. Därmed har ”emerging markets” tappat sin position som favorit.

Sällan eniga

Svaren i undersökningen publiceras på internet (se länk ovan till höger). Som sagt är det mycket sällan som fondförvaltarna är ens i närheten av eniga. Normalt är det drygt hälften som tror på en utveckling och knappt hälften som tror motsatsen. Det talar för att vara mycket försiktig vid tolkningar av svaren.

Notera dessutom att även om alla svarar ärligt kan man ej få säkra prognoser med denna typ av undersökning, eftersom man frågar alla typer av fondförvaltare, både bra och dåliga. Men majoritetens svar ger ändå ofta en bra bild av vad ”marknaden” just nu tror om framtiden. Fast de största vinstmöjligheterna får den som tror att marknaden har fel och vågar gå mot strömmen.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings