USA sämre än världsindex andra halva

En ny kommentar: Världen.

Jonas Lindmark 2002-04-30 | 11:19
Facebook Twitter LinkedIn
Under april har verkligen de som tvivlat på USA-aktier fått rätt. Amerikanska aktier har fallit 7 procent i dollar och 9 procent räknat i kronor, medan ”MSCI World ex USA” har klarat sig oförändrat i dollar och minus 2 procent i kronor.

Och eftersom både världsindex och USA-index var oförändrade sista mars (räknade i dollar), är det enbart under april som skillnaden hittills i år uppkommit. Som vanligt är det svårt att veta vilka de bakomliggande orsakerna är, men jag tror att de främst är börsföretagens rapporter för första kvartalet, som offentliggjorts under april och tryckt ned aktiekurserna i New York.

Resten av världen har

inte sett så mycket mer positiva nyheter, kanske. Skillnaden är att förväntningarna på USA – både konjunktur och företagsvinster – har varit mycket högre. Motsatsen är Japan, där de flesta enbart har väntat sig mer elände, så det har bara krävts små ljusglimtar för att lyfta Tokyobörsen en bit.

Effekterna av Enron

Och den senaste månadens nedgång i USA beror nog inte så särskilt mycket på att fler tror som jag, att lågkonjunkturen blir långvarig och att dollarkursen kommer att falla, utan mer på effekterna av Enron-skandalen. För även andra börsbolag avslöjas nu ha trixat med bokföringen, och många fler tvingas av sina revisorer att strama upp bokföringen. Till exempel rapporterade AOL Time Warner förra veckan en nedskrivning av goodwill på häpnadsväckande 54 miljarder dollar (mer än hela förra årets omsättning) och en lika stor nettoförlust. Effekten är att många aktieägare, både professionella och privatpersoner, har blivit mer skeptiska till kvaliteten på företagens vinster, både redovisade och prognoser.

Dessutom finns ett underliggande problem för företagen världen över, nämligen att ökad konkurrens, både nationellt och internationellt, tillsammans med låg eller obefintlig inflation tvingar fram sänkta priser. Samtidigt är kostnaderna ofta förutbestämda (avtal om löner, hyror och leveranser är normalt långsiktiga) vilket gör att marginalerna pressas. Detta gäller särskilt i USA, där en stark dollar givit fallande importpriser.

Halva världsindex består av amerikanska aktier och amerikanska placerare har starkt inflytande även på övriga aktiemarknader. Om dollarkursen dessutom fortsätter backa ned mot snittet 1997-1999 (8 kronor) så kommer vi svenskar därmed att få svårt att tjäna pengar på aktier, räknat i kronor. Jag fortsätter att tro att det kommer ett bättre köptillfälle senare i år.

+ På sikt stort sparbehov i världen
+ Tillväxten kommer att öka igen
– En global recession pågår, kan bli lång
– Höga förväntningar på årets börsvinster
– Troligt att dollarkursen fortsätter backa

Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings