Lägre förväntningar på Europa

En ny kommentar: Europa.

Jonas Lindmark 2002-05-24 | 14:51
Facebook Twitter LinkedIn
De senaste tre månaderna har europeiska aktier utvecklats betydligt bättre än amerikanska. Hela skillnaden uppkom under april, då USA-börserna föll 9 procent räknat i kronor, troligen främst på grund av dåliga nyheter i börsföretagens rapporter för första kvartalet.

Att de europeiska börserna klarat sig bättre under våren beror knappast på att nyheterna har varit bättre här, snarare på att förväntningarna har varit lägre. Till exempel steg BNP i USA 5,6 procent första kvartalet (nedjusterat från 5,8 procent, enligt preliminär statistik som offentliggjordes i dag) medan BNP i Tyskland samtidigt bara steg 0,2 procent. Trots det har dollarn försvagats mot euron, fastän högre tillväxt brukar vara positivt för valutor.

USA trögare än förväntningarna

Den mest rimliga tolkningen är nog att placerarna tidigare förväntade sig att återhämtningen i USA skulle bli mycket snabbare än i Europa. Nu ser återhämtningen ut att bli trögare än majoriteten hoppats, även om den fortfarande verkar komma lite tidigare än i Europa.

Dessutom startade Europabörserna året från en lägre nivå, efter förra årets besvikelse. Då föll MSCI:s börsindex för Euroland 16 procent räknat i svenska kronor, medan USA-index bara backade 4 procent och Storbritannien 7 procent (räknat i dollar är nedgångarna större). Förklaringen till detta är nog främst att i inledningen av år 2001 så trodde många placerare att Europa skulle kunna klarat hög tillväxt trots lågkonjunkturen i USA, vilket visade sig fel.

På lite längre sikt finns argumenten för Europa kvar, främst lägre värderade aktier och större potential att öka tillväxten med avregleringar och ökad konkurrens, samt att öka börsföretagens värde med effektiviseringar och ökad aktieägarvänlighet, det som USA upplevt under 1990-talet.

Till detta kommer en betydande risk att köpglada konsumenter inte räcker för att fortsätta lyfta tillväxten i USA. Mitt tips är därför att Euroland under år 2002 fortsätter återhämtar det försprång som USA-börserna fick under 2001. Tyvärr kan det åter igen bli genom att USA-börserna faller tillbaka, snarare än att Europabörserna stiger.

+ Kan efterlikna USA:s 90-tal
+ Lägre värderade aktier än i USA
– Recessionen i USA har smittat
– ECB bryr sig mer om inflation än tillväxt


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings