Eget sparande ger stabilare börser

En ny kommentar: Asien.

Jonas Lindmark 2002-06-25 | 22:46
Facebook Twitter LinkedIn
Asienfonderna har under våren dragits med av börsnedgången i resten av världen, även om nedgången är något mindre. Vid första anblicken kan man tycka att det är märkligt att lågt värderade asiatiska aktier påverkas av att högt värderade amerikanska aktier faller i värde. Men det finns konkreta samband.

Det tydligaste är att exportföretagen i Asien, precis som i Sverige, påverkas negativt av den fallande dollarkursen, eftersom de får mindre betalt för all försäljning där priset är bestämt i dollar. Ett annat viktigt samband är att börsnedgången i USA och Europa troligen delvis beror på sänkta förväntningar att nästa högkonjunktur snart börjar. Och om konjunkturuppgången i industriländerna dröjer så är även det negativt för asiatiska exportföretag. Ett tredje samband är att världens

aktier allt mer värderas jämfört med andra aktier i samma bransch, så när aktiekurserna faller i USA, då dras övriga aktier med.

Summerar man dessa tre negativa samband blir slutsatsen att börserna i Asien har klarat sig riktigt bra under andra kvartalet. Särskilt gäller det börserna i Malaysia och Thailand. Under juni har dock även Asienfonderna dragits med nedåt nästan lika mycket som världsindex, vilket är ett bra exempel på att investerarna den senaste månaden har flytt alla typer av aktier.

Större stabilitet

Jämfört med tidigare kriser, främst hösten 1997 och sommaren 1998 då asiatiska aktier föll betydligt mer än världsindex, visar dock börserna i Asien nu en mycket större stabilitet. Ett skäl till det kan vara ett stort och växande eget sparande, som har minskat beroendet av utländska investerare och som innebär stabilare aktiekurser eftersom inhemska investerare passar på att köpa när aktiekurserna går ned.

På sikt är det dock inte i första hand utbud och efterfrågan på aktier som avgör börsutvecklingen, utan den ekonomiska utvecklingen och börsföretagens vinster. Fondspararna har flera gånger de senaste tio åren råkat ut för fallande börser på grund av dolda svagheter hos de asiatiska börsföretagen, samt bristen på politiskt handlingskraft att genomdriva ekonomiska reformer. Den största risken just nu är att lågkonjunkturen i USA blir längre än optimisterna hoppas, vilket skulle slå hårt mot framför allt IT-exporten från Asien till USA. Och om den globala recessionen därmed blir långvarig, så kommer många skuldsatta börsföretag i Asien att drabbas hårt.

+ Kan återvända till hög tillväxt
+ Aktierna fortfarande lägre värderade
– Lång USA-recession slår hårt
– Viktiga reformer har uteblivit


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings