USA näst sämst i världsindex

En ny kommentar: Nordamerika.

Jonas Lindmark 2002-07-02 | 21:39
Facebook Twitter LinkedIn
Investerarna flydde från USA-börserna under juni. Av 23 länder i MSCI World Index var det bara Spanien som utvecklades sämre förra månaden. MSCI USA föll hela 13 procent räknat i svenska kronor, medan Euroland backade 9 procent och Stockholmsbörsen klarade sig undan med en nedgång på 7,5 procent.

Några direkta nyheter som motiverar en så kraftig börsnedgång i New York har inte inträffat under juni månad, istället verkar huvudorsaken vara att allt fler placerare har tappat tron på USA:s ekonomi som överlägsen resten av världen. Detta syns dels i den branta försvagningen av dollarn mot övriga valutor, vilket visar att kapitalflödet har vänt bort från USA, dels på aktiekurserna.

Effekter i flera led

Den främsta bakomliggande orsaken är nog serien redovisningsskandaler där Enron var det första stora fallet och Worldcom det senaste. Dessa skandaler har negativa effekter i flera led. Den direkta effekten är att investerarna även tvivlar på andra börsföretags redovisade vinster, men dessutom verkar de flesta experter vara överens om att även de börsföretag som har haft en hederlig redovisning troligen kommer att strama åt sina regler för att säkert undvika kritik framöver. Resultatet är lägre redovisade vinster och därmed på papperet högre värderade aktier.

De negativa effekterna har ytterligare ett led, nämligen att de börsföretag som stramar åt sina regler och därför redovisar lägre vinster i många fall kommer att fatta beslut om nya besparingsprogram för att motverka vinstnedgången. Och i de flesta fall betyder det troligen avskedanden och högre arbetslöshet.

Risken är att de följande leden hos de negativa effekterna blir att högre arbetslöshet ger minskat förtroende hos de amerikanska konsumenterna, som ger minskad konsumtion och en ny konjunkturnedgång – den W-kurva som pessimisterna har varnat för. Både husbyggande och privat konsumtion brukar normalt vara ”motorer” när konjunkturen vänder uppåt, men det senaste året har de istället fortsatt att öka genom hela recessionen. Och företagens lönsamhet är låg, vilket talar mot ökade investeringar. Så om konsumenterna nu ger vika finns ingen annan tänkbar ”motor” kvar som kan ge en ihållig snabb tillväxt eller minska arbetslösheten i USA.

+ Världens största och starkaste ekonomi
+ Rekordlåga korta räntor
– ”Motor” saknas för ökad tillväxt
– Färre anställda ger lägre efterfrågan


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings