Värt besväret att ha tålamod

En ny kommentar: Europa.

Jonas Lindmark 2002-09-27 | 15:08
Facebook Twitter LinkedIn
Under tredje kvartalet verkar investerarna fullständigt ha givit upp hoppet om en ekonomisk återhämtning i Euroland. I snitt har aktiebörserna i de 12 länderna med gemensam valuta rasat 24 procent från sista juni fram till igår kväll, samtidigt som världsindex bara backat 15 procent. Nedgången är extrem, den motsvarar tre års normal avkastning.

Dystra nyheter

Troligen är förklaringen delvis att försiktighetsregler hos livbolagen i Europa (särskilt i Sverige och Storbritannien) tvingar fram försäljningar av aktier när aktiekurserna rasar. Dessutom finns en mindre andel aktieplacerare än i USA med frihet att fyndköpa (hedg

efonder, ”value”-investerare och småsparare). Men dessutom har nyheterna varit dystra.

Statistiken tyder på att tillväxten helt har upphört i Tyskland och även i Frankrike verkar uppgången ha tappat farten. Kanske är det osäkerheten i sig själv som är det största problemet, när företagen inte ser några tydliga trender så vågar de inte fatta beslut om investeringar, vilket gör att ekonomin bromsar in.

Tidigare hoppades många investerare på en snabb vändning uppåt i konjunkturen under hösten i både USA och Europa. Men de senaste månaderna har det blivit allt mer uppenbart att uppgången troligen både kommer senare och blir trögare än en normal uppgång. En extra bromskloss är börsnedgången, som gör både konsumenter och företagsledare mer försiktiga.

Investerarna är smärtsamt medvetna om att räntesänkningar i Europa är osannolika. Dessutom innebär ”stabilitetspakten” budgetregler som tvingar fram skattehöjningar eller besparingar om ländernas underskott passerar 3 procent av BNP. I dag skulle länder som Tyskland och Frankrike behöva stimulera ekonomin med offentliga utgifter, även fast det skulle innebära ökade underskott.

Låga aktiekurser

På lite längre sikt finns argumenten för Europa kvar, främst lägre värderade aktier och större potential att öka tillväxten med avregleringar och ökad konkurrens, samt att öka börsföretagens värde med effektiviseringar och ökad aktieägarvänlighet, det som USA upplevt under 1990-talet. Jag fruktar att det tar ett par år innan en tydlig uppgång kommer, men tror ändå att dagens låga aktiekurser gör det värt besväret att ha tålamod.

+ Köpläge efter sommarens nedgång
+ Kan efterlikna USA:s 90-tal
+ Lägre värderade aktier än i USA
– Lågkonjunktur pågår
– Budgetregler hindrar politisk stimulans
– Centralbanken inflationsfixerad


Alla de senaste marknadskommentarerna finns under "Marknader".

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings