PPM-portföljer 16/6

De sex portföljerna i Morningstars PPM-test, efter den andra uppdateringen under år 2005.

Jonas Lindmark 2005-06-16 | 13:46
Facebook Twitter LinkedIn
Aktiefondernas uppgång under år 2003 och 2004 har fortsatt under första halvåret 2005. Men nu är anledningen helt annorlunda. Föregående år har värdeökningen varit mindre räknat i svenska kronor, eftersom den svenska kronan har stärkts mot främst dollarn men även mot de flesta andra valutor. Men de senaste tre månaderna har valutautvecklingen vänt, kronan har i snitt försvagats 6 procent sedan årsskiftet.

Mot USA-dollarn är vändningen extra dramatiskt, hittills i år har dollar återhämtat sig från 6,61 till 7,67 kronor – en uppgång på 16 procent. Resultatet är att MSCI världsindex i dollar har backat ett par procent hittills under år 2005, medan världsindex i kronor har stigit 14 procent.

Min bedömning är att vändningen för valutorna under första halvåret är tillfällig, samt att den långsiktiga försvagningen av dollarn och förstärkningen av kronan återupptas under andra halvåret. Därför har jag ökat andelen placeringar i svenska kronor i de aktiva PPM-portföljerna (nummer 4 till 6).

I övrigt är urvalet fonder oförändrat. Jag gjorde stora förändringar för fyra månader sedan och vill ge de nya fonderna mer tid att bekräfta att deras historiska resultat beror på skicklighet snarare än tur. Mer om urvalet av fonder och min syn på framtiden finns i ”Skagen och AMF i PPM-portföljerna” samt ”Fler svenska kronor i PPM-portföljerna” (länkar ovan till höger).

Morningstars PPM-portföljer
Uppdatering 16 juni 2005 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 1 - passiv, låg risk
Skandia Realräntefond 50% 469 817 ej ändrad
Skagen Global 15% 984 187
SPP Index Europa 15% 140 673
SPP Index USA 10% 248 161
Didner & Gerge Aktiefond 10% 291 906
Totalt 100%
Portfölj 2 - passiv, mellanrisk
SPP Index Europa 25% 140 673 ej ändrad
SPP Index USA 25% 248 161
Didner & Gerge Aktiefond 20% 291 906
Skagen Global 20% 984 187
First State Emerging Leaders 10% 863 290
Totalt 100%
Portfölj 3 - passiv, hög risk
SPP Index Europa 30% 140 673 ej ändrad
SPP Index USA 25% 248 161
Didner & Gerge Aktiefond 20% 291 906
First State Emerging Leaders 15% 863 290
Storebrand Japan 10% 825 695
Totalt 100%
Portfölj 4 - aktiv, låg risk
Folksam Penningmarknad 70% 614 370 ej ändrad
Skagen Global 10% 984 187
Carnegie Medical 10% 313 155
AMF Pension Småbolag 5% 269 357
Morgan S European Value 5% 317 404
Totalt 100%
Portfölj 5 - aktiv, mellanrisk
Folksam Penningmarknad 60% 614 370 mer
Skagen Global 10% 984 187 mindre
Storebrand Japan 10% 825 695 mindre
AMF Pension Småbolag 10% 269 357
Morgan S European Value 10% 317 404
Totalt 100%
Portfölj 6 - aktiv, hög risk
Folksam Penningmarknad 50% 614 370 mer
Storebrand Japan 15% 825 695 mindre
Skagen Global 15% 984 187 mindre
Carnegie Medical 10% 313 155 mindre
AMF Pension Småbolag 10% 269 357 mindre
Totalt 100%
Jämförelse
MSCI World index, i kronor 100%
NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings