PPM-portföljer perioderna 38-40

Avkastning för Morningstars sex PPM-portföljer från 8 december 2010 till 1 februari 2012.

Jonas Lindmark 2012-02-09 | 16:47
Facebook Twitter LinkedIn

Kalenderåret 2011 började nära en topp och börsraset i augusti gjorde att nedgången blev i snitt 16 procent för högriskfonder, även om USA-börserna återhämtade sig snabbt och gjorde att världsindex föll betydligt mindre.


Morningstars PPM-portföljer uppdateras när marknaderna har rört sig kraftigt eller läget i världsekonomin har ändrats tydligt, och den senaste ändringen gjordes efter börsuppgången under januari vilket gör att det gått nästan 14 månader sedan förra utvärderingen (se ”PPM-portföljer perioderna 34-37”, länk till höger). Men nu kommer alltså en uppföljning.


Inklusive den branta uppgången nu under januari är MSCI världsindex omräknat i svenska kronor nästan oförändrat sedan den förra utvärderingen. Men när de 14 månaderna delas in efter uppdateringarna av Morningstars PPM-test så syns väldigt tydligt hur olika aktiemarknaden utvecklades.Morningstars PPM-portföljer
8 dec 2010 -- 1 februari 2012 Period 38 Period 39 Period 40 Totalt
Portfölj 1 0,0 -5,0 7,1 1,8
Portfölj 2 0,1 -13,3 15,8 0,5
Portfölj 3 -0,2 -13,6 15,4 -0,5
Portfölj 4 0,0 -6,0 11,7 5,0
Portfölj 5 0,1 -10,1 12,7 1,5
Portfölj 6 -0,4 -11,6 13,9 0,3
Snitt 0,0 -9,9 12,8 1,4
MSCI världsindex -1,4 -11,6 15,1 0,3
AP7 Aktiefond 2,4 -19,9 19,4 -2,0


Som tabellen ovan antyder var börsutvecklingen under period 38, fram till slutet av mars, en tråkig marknad med små svängningar kring en helt platt trend. Sedan kom det branta börsraset mot slutet av period 39, då PPM-portföljerna klarade nedgången klart bättre än både världsindex och ”icke-väljarna” hos Sjunde AP-fonden. Utväxlingen på 50 procent i AP7 Aktiefond som började användas hösten 2010 syns tydligt, nedgången var nästan 20 procent medan de sex portföljerna bara backade häften så mycket fram till uppdateringen 10 augusti. Men när sedan börserna vände uppåt i slutet av förra året och nu under januari, så tog AP7 revansch.


Nackdelen med utväxling syns ändå tydligt, genom att avkastningen totalt sett blev sämre. Morningstars PPM-portföljer steg i snitt 1,4 procent och överträffade världsindex med drygt en procent – medan AP7 Aktiefond backade 2 procent. Problemet med utväxlingen är att en stor nedgång i procent kräver betydligt fler procent för att ta igen. Till exempel krävs en värdeminskning på 20 procent för att ta igen en värdeökning på 25 procent.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings