Ännu mer Sverige i min PPM-portfölj

Aktiefonderna har återhämtat nästan hela nedgången under fjärde kvartalet, vilket verkar överdrivet optimistiskt. Därför tar jag hem vinster i Latinamerika och satsar mer på Sverige i mitt PPM-sparande, samt ökat till 70 procent räntebärande.

Jonas Lindmark 2019-02-14 | 15:14
Facebook Twitter LinkedIn

De första sex veckorna i år har aktiefonderna inom PPM återhämtat sig förvånande brant. I snitt är värdeökningen 12 procent från årsskiftet fram till 13 februari. Det verkar överdrivet optimistiskt när den ekonomiska statistiken samtidigt visar tydliga tecken på lägre tillväxt.

 

Delvis beror de stigande aktiefonderna (räknat i kronor) på att den svenska kronan åter har försvagats, USA-dollar har stigit 4 procent sedan årsskiftet. Räknat som snittindex per månad har kronan inte varit så billig i förhållande till Sveriges handelspartners sedan finanskrisen 2009.

 

Jag har samtidigt blivit mer skeptisk till aktiefonder. Det är tydligt att nervositeten på aktiemarknaden globalt är kvar, det syns på att de dagliga rörelserna fortsätter att vara ovanligt stora. Därför verkar det troligt att de stora svängningar i aktiekurserna som vi sett det senaste halvåret kommer att fortsätta, samt att om det inträffar en verkligt dålig nyhet så ger det ett börsras ned under nivån när året började (se ”Börsras under 2019 ger köptillfälle”).

 

Mindre Latinamerika

 

När jag senast ändrade min PPM-portfölj, i september 2018, hade jag en stark åsikt att den negativa synen på Latinamerika och särskilt Brasilien som speglades av fallande aktiekurser var överdriven. Därför dubblade jag då andelen där till 20 procent. Sedan dess har aktiekurserna på börsen i Sao Paulo i snitt stigit 40 procent.

 

Därmed gissar jag att marknadens syn på framtiden för de två största marknaderna Brasilien och Mexiko nu är hyfsat balanserad. Så jag väljer vinsthemtagning och jag halverar andelen i Handelsbanken Latinamerika till 10 procent. Det är fortfarande en övervikt, eftersom jag tycker att ett innehav i regionen gör mycket nytta för att ge balans i PPM-portföljen totalt sett. Min tanke är precis som med satsningen på svenska aktier att vinstpotentialen vid en uppgång är större än nackdelen jämfört med världsindex under en global börsnedgång.

 

Mer Sverige

 

Istället dubblar jag andelen i Carnegie Strategifond, som det senaste två åren i snitt placerat hälften i räntebärande värdepapper och hälften i aktier, främst svenska. Förvaltningen fokuserar på att hitta lågt värderade företag och att placera i dem via antingen deras aktier eller obligationer beroende på risk och förväntad avkastning.

 

Sett över de senaste fem åren har Sverigefonder stadigt utvecklats sämre än världsindex och det är dags för revansch. Ett extra argument för tillgångar i Sverige är att jag håller fast vid att den svenska kronan verkar för svag. Världsindex har lyfts av en starkare USA-dollar, men om kronan framöver stärks så sänker det värdet på tillgångar utomlands.

 

Didner & Gerge Aktiefond får fortsatt förtroende trots att de historiska resultaten visar en extrem kontrast beroende på vilken tidsperiod som granskas. Sett över de senaste 10 åren har fonden fortfarande 5 stjärnor i Morningstar Rating, men baserat på de senaste 3 åren har betyget fallit till 1 stjärna. Den dåliga avkastningen jämfört med andra Sverigefonder uppstod i höstas och beror främst på hög andel bankaktier (se ”2018 svårt för aktiva Sverigeförvaltare”, länk ovan till höger).

 

Mitt syfte med att ha med en Sverigefond i portföljen är att den ska bidra till värdestegring om aktiemarknaderna stiger och i det scenariot är Didner & Gerge fortfarande en förvaltare med en svårslagen förvaltningsstil. Nedvärderingen av de nordiska bankerna, främst Danske och Nordea, tycker jag verkar överdriven.Jonas Lindmarks PPM-portfölj
Uppdatering 14 februari 2019 Andel i portföljen PPM-nummer Ändring
Portfölj 6 - aktiv, hög risk      
Simplicity Global Corp Bond 30% 934711  
Handelsbanken Latinamerika 10% 679837 mindre
Carnegie Strategi 20% 357483 mer
Didner & Gerge Aktiefond 10% 291906  
Spiltan Räntefond Sverige 30% 972497  
Totalt 100%    
Jämförelse      
MSCI World index, i kronor 100%  Huvudinriktningen i mitt PPM-sparande är som syns i tabellen ovan att ta låg risk på aktiemarknaden, eftersom jag ser stor risk för ytterligare börsras och stor chans att den svenska kronan stärks framöver.

 

Ökningen av innehavet i Carnegie Strategi gör att summa räntebärande i min PPM-portfölj klättrar ytterligare lite till ungefär 70 procent. Men andelen aktier var redan innan låg vilket speglar min framtidstro.

 

Dragspel

 

Mitt PPM-val beror till stor del på att jag i år fyller 56 år och på att premiepensionen är det bästa stället att göra snabba ändringar. Pensionsmyndigheten erbjuder gratis och skattefria fondbyten tillsammans med ett stort urval fonder, ett smidigt dragspel för risk som är det bästa stället att justera andelen aktiefonder. Och med bara ungefär tio år kvar till pension har jag redan ett stort pensionskapital och prioriterar att undvika värdeminskning. Yngre PPM-sparare ska förstås tänka annorlunda, de har tid att vänta ut en lång och djup lågkonjunktur.


Xköptips Xppm Xppmportföljerna Xsverigefonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings