Två ändringar i fondsparandet 2018

Jonas Lindmark 2019-02-01 | 13:55
Facebook Twitter LinkedIn

Två tydliga förändringar syns när det svenska fondsparandet under 2018 delas upp per kvartal och baserat på vilken kategori sparare som satt in pengarna. Dels ändrade sparandet helt inriktning under fjärde kvartalet, då upphörde inflödet via ISK och hela det förvaltarregistreade nysparandet togs ut igen. Dels går det äldre sparandet främst till aktiefonder, medan ISK främst går till blandfonder och företagen föredrar räntefonder.

Fjärde kvartalet föll aktiemarknaderna kraftigt och kundgrupper som tidigare under året stadigt satt in stora belopp i fonder ändrade sig. ISK-sparandet i fonder var stadigt 8 miljarder kronor netto var och ett av de första tre kvartalen, men fjärde kvartalet vände det till ett utflöde på 2 miljarder. Ännu större var omsvängningen i det förvaltarregist

rerade fondsparandet, alltså till exempel via Avanza och Nordnet, som under årets första nio månader gav insättningar på 12 miljarder netto. Lika mycket togs sedan ut fjärde kvartalet. Kompensationen för branschen kom från Pensionsmyndigheten, eftersom årets PPM-pengar sätts in under december.

Det äldre sparandet som främst är baserat på gamla beslut, till exempel PPM-valet, har fortsatt att främst investeras i aktiefonder. 19 av 34 miljarder kronor till PPM-fonderna under 2018 gick till aktiefonder. Däremot gick 14 av 23 miljarder netto som placera via ISK till blandfonder. Och företagen nysparade mer än hela nettot i räntefonder, pengar som delvis togs ut från aktiefonder.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings