8 miljarder sätts in till PPM-spararna

Jonas Lindmark 2019-05-09 | 10:14
Facebook Twitter LinkedIn

Fredag 10 maj stängs Pensionsmyndighetens fondtorget för att kunna genomföra årets insättning av 4,7 miljarder kronor i rabatter och ytterligare 3,6 miljarder i arvsvinster. Samtidigt tar myndigheten 494 miljoner i premiepensionsavgift, vilket ger ett netto till PPM-spararna på 7,9 miljarder. Insättningen av pengar i fonderna start måndag 13 maj och övrig fondhandel fördröjs i minst två dagar.


Avgiften för att sköta premiepensionssystemet har i år sänkts till 494 miljoner kronor, att jämföra med 803 miljoner 2018. Orsaken till minskningen är att uppbyggnadslånet för premiepensionssystemet efter 18 år har betalats av. Per person är avgiften i snitt 65 kronor, eller 0,04 procent av fondkapitalet. Motsvarande avgift 2018 var 0,07 procent eller 108 kronor per person. För den enskilde är avgiften 0,07 procent (0,13 procent förra året) av kontovärdet med ett avgiftstak på 100 kronor (160 kr förra året).


PPM-spararna får i år totalt tillbaka 4,7 miljarder kronor i rabatter, vilket är lika mycket som förra året. Pengarna fördelas mellan pensionsspararna beroende på fondval och kapital. Räknat efter rabatt var fondavgiften i genomsnitt 0,21 procent av förvaltat kapital 2018 jämfört med 0,22 procent under 2017. Utan rabatt hade den genomsnittliga avgiften istället varit 0,59 procent. Utan kapitalviktning är snittavgiften 0,48 procent för en premiepensionsfond att jämföra med 1,44 procent ordinarie avgift.


En nyhet i år är att PPM-sparare med pengar i köpstoppade fonder istället får motsvarande insättningar placerade i statliga AP7 Såfa istället för i den köpstoppade fonden.

Läs mer: Pensionsmyndigheten

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings