PPM gav stort inflöde till indexfonder under april

Jonas Lindmark 2019-05-10 | 9:27
Facebook Twitter LinkedIn

Indexfonder fick en drastisk ökning av andelen insättningar i aktiefonder under april, enligt månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Brutto gick 33 av 62 miljarder kronor till indexfonder, fastän tidigare har bruttosparandet i indexfonder aldrig varit större än 15 miljarder en enskild månad. Och netto var insättningarna 26 miljarder i indexfonder, vilket betyder att de aktivt förvaltade aktiefonderna hade ett utflöde på 18 miljarder under april.

Totalt fanns vid början av april 434 miljarder kronor i indexfonder, så inflödet netto under april motsvarar 6 procent av hela sparkapitalet. Det är ovanligt med så stora förändringar under en enskild månad.

En granskning av de 80 svenska indexfonderna visar att det främst är Swedbank Robur som ökat det förvaltade kapita

let i sina indexfonder. De tre indexfonderna Access Sverige, Access Global och Access Europa har tillsammans haft inflöden på nästan 19 miljarder kronor under april. Samtidigt har samma fondbolag haft stora utflöden ur fonderna Sverige Mega, Global Mega och Europa Mega. Förklaringen är att Mega-fonderna har upphört som PPM-fonder under april och ersatts med motsvarande Access-fonder, vilket gjort att Pensionsmyndigheten har flyttat pengar mellan fonderna.

Läs mer: Fondbolagens Förening

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings