Traditionell försäkring bättre än sitt rykte

Jonas Lindmark 2019-06-04 | 11:41
Facebook Twitter LinkedIn

De traditionella försäkringarna som erbjuds som förval för pensionssparare i Sverige har haft en något sämre avkastning än en global aktieindexfond till en betydligt lägre risk, räknat i genomsnitt per år under tioårsperioden 2009 till och med 2018. Men om tioårsperioden förskjuts ett år tillbaka och inkluderar det dåliga börsåret 2008 utfaller jämförelsen tydligt till traditionell försäkrings fördel.

Om detta resultat kommer gälla även för framtida avkastning är osäkert. Men de traditionella försäkringarna bör inte likställas med en blandfond då de kan utnyttja illikvida investeringsmöjligheter och andra tillgångsslag som kan ge en bra avkastning även om andelen aktier endast uppgår till 70 procent.

"Den som inte vill välja själv inom tjänstepensionen kan stanna kvar

i förvalsalternativet och få en bra riskjusterad avkastning, utan att vara orolig över sitt ickeval" säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten. "Allt annat lika bör dock en yngre sparare i högre utsträckning ta mer risk genom att välja en fondförsäkring, specifikt en bred aktieindexfond med låga avgifter."

Läs mer: Pensionsmyndigheten

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings