Lägre skatt i Indien

Indienfonderna är bland förlorarna i år, men regeringens sänkning av skatten på företagsvinster kan bli ett trendbrott. Hoten är främst politiska konflikter, till exempel stängningen av Kashmir, samt att nödvändiga avregleringar uteblir.

Jonas Lindmark 2019-10-10 | 14:51
Facebook Twitter LinkedIn

Indienfonderna har nyligen återhämtat sig och är bland vinnarna under den senaste månaden, efter en uppvärdering på i snitt 10 procent fredagen 20 september och måndagen efter. Förklaringen är att Indiens finansminister Nirmala Sitharaman överraskade marknaden genom att sänka beskattningen av företagsvinster från 30 till 22 procent. Enligt regeringen motsvarar skattesänkningen 0,7 procent av BNP och de stora börsföretagens vinster efter skatt beräknas stiga med 8-10 procent.


Syftet uppges främst vara att göra Indien mer konkurrenskraftigt jämfört med andra länder. Enligt en analys i The Economist har de flesta företag som flyttat produktion från Kina för att sänka sina kostnader hittills valt Bangladesh, Indonesien, Thailand och Vietnam. Skattesänkningen gör tillverkning i Indien mer lockande, men det finns även andra faktorer som påverkar, till exempel hur väl infrastruktur som transporter och elproduktion fungerar.


Tydliga hot


Bakgrunden är att den ekonomiska tillväxten i Indien i år tydligt har saktat in. Företagens vinster har minskat och statistiken visar tydliga tecken att en lågkonjunktur hotar. Fram till om med 31 augusti var Indienfonderna bland de som hade sämst utveckling i år av alla aktiefonder. Och räknat i USA-dollar är börsen i Bombay fortfarande på minus räknat sedan årsskiftet fram till 8 oktober, medan världsindex under samma period har stigit 15 procent. Därmed är det logiskt att den indiska regeringen försöker stimulera ekonomin med bland annat skattesänkningar. Men det är inte alls säkert att detta räcker. Mer avgörande är den globala konjunkturen och därmed utvecklingen hos efterfrågan på de varor och tjänster som Indien exporterar.


Fast det största hotet är nog ökade politiska konflikter, liknande stängningen av Kashmir. I början på augusti infriade regeringen ett vallöfte att ta bort det självbestämmande som regionerna Jammu och Kashmir haft enligt grundlagen. Samtidigt arresterades över tusen politiker, företagsledare och journalister för att hindra protester. All kontakt med regionen via internet och mobiltelefoner bröts.


Avregleringar behövs


Premiärminister Narendra Modi har de senaste åren genomfört flera andra drastiska reformer som mött stark kritik. Mest kända är kanske utbytet av de flesta sedlar och ny moms med sex nivåer. En tolkning är att han och regeringen försöker behålla en majoritet av väljarna genom att försöka ge intryck av stor handlingskraft. Då hamnar fokus på symbolfrågor med stort genomslag i media, som sällan är lika positiva för den ekonomiska utvecklingen. Istället fördjupas lätt konflikter, till exempel den med muslimerna i Kashmir, vilket kan skrämma både investerare och konsumenter.


De avregleringar som Indien istället främst behöver är de som skulle ge privatägda företag bättre möjligheter att växa. Fortfarande är stora sektorer som energi, råvaror och bank till stor del statligt ägda och enorma kreditförluster gör att få banker har utrymme att öka sin utlåning. Även järnvägar och annan infrastruktur behöver stora investeringar. Utbudet av landområden för fabriker måste öka och arbetsmarknaden behöver bli mer flexibel.


Xasienfonder Xrisk

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings