Sex dåliga år för Sverigefonder

Försvagningen av den svenska kronan har gjort att Stockholmsbörsen inte hängt med världsindex upp de senaste sex åren. Men i grunden är svensk ekonomi stark, vilket talar för att en vändning kommer. Oktober kanske är början på revanschen.

Jonas Lindmark 2019-10-24 | 0:10
Facebook Twitter LinkedIn

De första nio månaderna såg 2019 ut att bli ännu ett år då globalfonder ger högre avkastning än Sverigefonder. De senaste sex åren är det börserna i New York som varit vinnare, särskilt de största IT-företagen som Apple, Facebook, Google och Microsoft.

 

Men nu under oktober är de svenska storbolagen vinnare, Sverigefonderna har i snitt stigit 4 procent den senaste månaden, medan globalfonderna stått still. Avanza Zero som bara köper de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen har stigit 6 procent. Kanske är det början på en revansch?

 

Starkare dollar

 

Under en 30-årsperiod fram till och med år 2013 fanns ett tydligt mönster att Sverigefonder gav betalt för högre risk. Det visade sig i klart högre avkastning under börsuppgångar, men å andra sidan lite större förluster under börsras.

 

Men sedan 2014 har det mönstret brutits. Aktiemarknaderna har fortsatt stiga, men globalfonderna har stigit mer än Sverigefonderna. Huvudförklaringen verkar vara en kombination av starkare USA-dollar och svagare svensk krona, som skrämt bort många placerare från Stockholmsbörsen.

 

För sex år sedan, i oktober 2013, kostade en dollar bara 6:38. För ett par veckor sedan var den uppe i 9:93 och idag kostar den 9:65. Uppgången på 51 procent motsvarar att internationella investerare som äger fastigheter och marknadsandelar i Sverige har gått miste om en värdeökning på i snitt 7 procent per år. Och för oss svenskar har å andra sidan tillgångar i USA värderats upp med lika mycket.

 

Förr i världen var det annorlunda. När den svenska kronan lämnade den fasta växelkursen i november 1992 och föll brant, då steg Stockholmsbörsen ännu mer eftersom exportföretagen gynnades och det kompenserade därmed valutaraset. Men de senaste sex åren verkar inte investerarna se fördelen för de svenska exportföretagen som tillräckligt avgörande, fastän vissa av dem har gynnats kraftigt av att kostnaderna i Sverige har fallit i förhållande till stigande intäkter i utländsk valuta. Istället verkar fokus vara mer på nackdelen för investerare som köpt aktier i börsföretag i mer inhemskt fokuserade branscher som bank och fastigheter.

 

Svensk ekonomi stark

 

Men i grunden är Sveriges ekonomi stark, med stora överskott i både bytesbalansen med omvärlden och i statsfinanserna, vilket talar för att en vändning för svenska kronan kommer. Och att det är rea på kronor just nu. Alltså håller jag fast vid att tillgångar i svenska kronor är en bra investering framöver, särskilt för pensionssparare som kommer att ha mycket av sin framtida konsumtion i Sverige och därför kan sänka sitt risktagande genom att ha en stor del av sparandet placerat här.


Xvaluta Xsverigefonder

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings