Redan hög medelålder en fördel för Japan

Anpassningen till högre medelålder är redan nästan klar i Japan och Italien, vilket ger en fördel jämfört med länder som Brasilien och Kina. Där kommer medelåldern att öka drastiskt de närmaste 30 åren, kanske bli högre än i Sverige och USA.

Jonas Lindmark 2019-11-06 | 18:44
Facebook Twitter LinkedIn

För aktiemarknaden i Tokyo är skillnaden extrem mellan trenden på kort och lång sikt. Viktigt att tänka på för pensionssparare är att den långsiktiga trenden är avgörande för pensionernas storlek.

 

Aktiva fondsparare som byter ofta kan förstås tjäna på tillfälliga trendbrott. Fram till mitten på augusti var Tokyobörsen i en tydlig negativ trend, åtminstone räknat i lokal valuta, fast tack vare att den japanska yenen har stärkts kraftigt mot kronan de senaste två åren upplever vi svenskar att Japanfonderna haft en betydligt bättre utveckling. Men de senaste tre månaderna har Tokyobörsen stigit 10 procent även i lokal valuta och återhämtat raset under fjärde kvartalet förra året.

 

Fast på lång sikt, sett över de senaste 30 åren, har utvecklingen varit klart sämre, Tokyobörsen har fortfarande inte återhämtat sig helt från det drygt 20 år långa börsraset som började år 1990. Bakgrunden är att den ekonomiska tillväxten varit klen och inflationen för låg. Den kanske avgörande förklaringen är att barnafödande i Japan varit alldeles för lågt, vilket höjt medelåldern och gjort att pensionssparande överskuggat produktiva investeringar.

 

Redan hög medelålder

 

Men en stor fördel idag för Japans ekonomi är att merparten av omställningen till hög medelålder redan skett. Som tabellen nedan visar har industriländer med lågt barnafödande som Italien, Japan och Tyskland redan ökat sin medelålder till strax under 50 år och den fortsatta ökningen fram till år 2050 blir enligt FN:s prognoser betydligt mindre.

 

Snart ökar snittåldern snabbast i Brasilien och Kina
Snittålder, enligt FN
"Population Prospects 2019"
1990 2020 2050 2080
Italien 37 47 54 54
Japan 37 48 55 54
Tyskland 38 46 49 49
Snabbväxare        
Brasilien 23 34 45 51
Kina 25 38 48 49
Stabila        
Sverige 38 41 44 46
USA 33 38 43 45

 

Motsatsen är länder som Brasilien och Kina, där medelåldern visserligen redan ökat kraftigt de senaste trettio åren, men den är nu på samma nivå som de europeiska länderna hade då. Och ökningen fram till år 2050 kommer att vara lika brant, så att snittåldern om trettio år hamnar på den nivån där Italien och Japan är idag. Detta talar för att risken är stor att den snabbt ökade andelen pensionärer kommer att ge Brasilien och Kina en liknande ekonomisk stagnation Italien och Japan redan upplevt.

 

Vinnare ur detta perspektiv är i första hand länder som Sverige, med en ovanligt stabil medelålder, men även USA där medelålder fortsätter att vara lägre än i Europa. Lägre framtida medelålder beror på högre nativitet och större invandring, och att förändringen är mindre beror på att vår förväntade livslängd är mer stabil. Fast det är förstås viktigt att tänka på att FN:s prognoser är baserade på att nuvarande trender håller i sig. Till exempel beror det extremt låga barnafödandet i Kina på politiskt styrning, men 2016 släppte landet enbarnspolitiken och det kan få stort genomslag.


Xjapanfonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings