Trump gör läkemedel till vinnare

Läkemedelsfonderna är vinnare i november. Politikerna i Washington har flyttat fokus till de extremt dyra sjukhusen i USA, vilket gör att aktiemarknaden hoppas att tillverkare av mediciner får behålla sina höga vinster.

Jonas Lindmark 2019-11-28 | 13:35
Facebook Twitter LinkedIn

Branschfonder inriktade på läkemedelstillverkare och bioteknikföretag är vinnare den senaste månaden, räknat fram till 27 november. Medan Sverigefonder och globalfonder i snitt stigit 2 procent, så har läkemedelsfonder stigit 7 procent och bioteknikfonder 11 procent.

 

Förklaringen verkar vara att USA:s president Donald Trump för ett par veckor sedan gick till angrepp mot en annan del av hälsobranschen: företag som äger sjukhus och dels tar extremt mycket betalt, dels vägrar offentliggöra vad vården faktiskt kostar. Trump avslöjade planer att kräva att sjukhusen måste berättar för patienterna hur mycket de tar betalat försäkringsbolagen. Dessa kostnader har de senaste åren stigit 5 procent per år, trots att försäkringsbolagen har hemliga rabatter.

 

När fokus i den politiska debatten flyttas till att åtgärda sjukhusens höga priser, då verkar aktiemarknaden räkna med att chansen ökat att läkemedelsföretagen kan fortsätta att ta ut betydligt högre priser i USA än i resten av världen. Och hög amerikansk konsumtion av mediciner gör att denna marknad ofta är avgörande för börsföretagens lönsamhet.

 

Dyr sjukvård i USA

 

Bakgrunden är att sjukvårdskostnaderna är rekordhöga i USA och de senaste åren har fortsatt att öka. Förra året steg de till 18 procent av BNP, medan andelen i Sverige är 11 procent, trots att BNP per capita är 16 procent högre i USA. Det betyder att sjukvårdskostnaderna per person är 90 procent högre i USA än i Sverige, fastän vi har allmän sjukvård för alla medan det amerikanska samhället fortfarande har många oförsäkrade.

 

Och hela 30 procent av de amerikanska läkemedelskostnaderna är sjukhuskostnader, medan bara 15 procent är läkemedel, enligt brittiska The Economist. Bakgrunden är att sjukhusen i USA har bildat ett fåtal stora kedjor, ofta finns bara en eller två per stad. Några är börsnoterade, så aktieägarna har gynnats, men den höga lönsamheten har även lyft de anställdas löner. Men problemet ur samhällets synvinkel är det brist på konkurrens skapar en snedvridning i resursutnyttjandet, så att välfärden totalt sett minskar.

 

Svårare framtid

 

Framtiden är fortfarande oklar. Dels är det inte allt säkert att Trumps reformförslag får avsedd effekt. Dels kan fokus i den politiska debatten flyttas igen, tillbaka till onödigt höga läkemedelspriser. Kursuppgången under november har ökat risken i läkemedelsfonderna, eftersom mer optimistiska förväntningar på framtiden är svårare att uppfylla.


Xläkemedelsfonder

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings